Stanowisko KMR dot. przejazdu rowerowego w dniu 30 X 2015

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów przestało organizować Masę Krytyczną w marcu 2015 z powodów, które można znaleźć tutaj. Już wcześniej, rok temu, aby ograniczyć utrudnienia, w przeddzień 1 listopada 2014 Przedwyborcza Masa Krytyczna przejechała jedynie symbolicznie po uliczkach Starego Miasta.

Prosimy, aby organizatorzy piątkowego wydarzenia ograniczyli trasę przejazdu w taki sposób, aby nie stanowić uciążliwości dla mieszkańców Krakowa, którzy – przypominamy – w ogromnej większości (85,2%) popierają budowę infrastruktury rowerowej i dali temu wyraz w referendum.

Przypominamy, że zamiast Masy Krytycznej jeździmy w kwartalnych Masowych Przejazdach Rowerowych, organizowanych przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów w weekendy. Kolejny przejazd zaplanowaliśmy w Mikołajki, 6 grudnia.