Automatyczna detekcja rowerzystów po krakosku [FILM]

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  detekcja za pomocą przycisków może być stosowana tylko w przypadku pieszych, zaś zgodnie z art. 2 ust. 47 Prawa o Ruchu Drogowym rower jest pojazdem.

Czas na dostosowanie infrastruktury do przyjętego w 2003 roku przepisu minął 31 grudnia 2008 roku. 

Tymczasem 10 (i pół) lat później, w Krakowie, czas jakby się zatrzymał. Tu i ówdzie przez te 10 lat udało się urzędnikom (zapewne w pocie czoła i za milion publicznych monet) powiesić urządzenia imitujące detekcję rowerzystów. Na przykład na ul. Brożka. Drugi rok z rzędu zwracamy zarządcy infrastruktury i prezydentowi uwagę, że coś tu nie działa i drugi rok urzędnicy nie widzą problemu. Przyjeżdżają na miejsce dokonać „obserwacji”  ale na obserwację zapominają zabrać ze sobą… roweru. 

My zabraliśmy i rower i kamerę. Efekt prezentujemy poniżej, a jeszcze niżej nasze wystąpienie w tej sprawie do Prezydenta Miasta Krakowa. Prezydent, jak ma to w zwyczaju w sprawach rowerowych, potraktuje zapewne temat jak gorącego kartfola i rzuci nim w ZDMK. Ale może nas jednak pozytywnie zaskoczy?

A tak wygląda korespondencja w tej sprawie:

Interwencja KMR z 2018 roku w sprawie detekcji w tym miejscu
Odpowiedź ZIKiT z 2018 roku

Interwencja KMR z 2019 roku w sprawie detekcji w tym miejscu
Odpowiedź ZDMK z 2019 roku

Skarga dot. sposobu załatwienia wniosku dot. niesprawnej detekcji rowerzystów na ul. Brożka

Więcej interwencji KMR znajdziecie na stronie:

Wnioski i interwencje KMR w 2019 roku