Budowa kładki Kazimierz-Ludwinów

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, w związku z protestami przeciwko budowie kładki przez Wisłę zlokalizowanej przy ujściu Rudawy, zwraca uwagę na następujące fakty:

Kładka jest elementem rowerowej trasy głównej nr 9, przewidzianej w Studium Tras Rowerowych miasta Krakowa. Przeprawa w tym miejscu jest kluczowa dla zwiększenia udziału rowerów w ruchu, poprzez ułatwienie i przyspieszenie dostępu rowerem do centrum Krakowa. Miejsce przeprawy przez Wisłę jest optymalne, po wybudowaniu (zgodnie ze Studium) trasy nr 9 wzdłuż Wilgi kładka zapewni bezkolizyjny dostęp do centrum dla mieszkańców Ruczaju, Łagiewnik i terenów przyległych do Trasy Łagiewnickiej.

Nasz duży niepokój budzi opóźnienie w uzupełnianiu brakujących elementów podstawowej sieci tras rowerowych – przypominamy, że 10 lat temu mieszkańcy Krakowa zdecydowaną większością opowiedzieli się w ważnym referendum za budową dróg dla rowerów. Wygląda na to, że proces planowania i realizacji pozostawia wiele do życzenia. Od lat było wiadomo, że powstaje Trasa Łagiewnicka, jak również zaplanowana była budowa kładki Kazimierz-Ludwinów. Niezrozumiałe jest, dlaczego miasto nic nie zrobiło w kierunku budowy brakującego odcinka trasy nr 9 (wzdłuż Wilgi), łączącego te dwie planowane inwestycje. Naszym zdaniem ten odcinek powinien już być w budowie.

Opóźnienia czy rezygnacja z budowy kładki Kazimierz-Ludwinów będą poważną przeszkodą w realizacji polityki transportowej miasta Krakowa, zakładającej zwiększenie udziału rowerów w ruchu i promowanie zrównoważonego transportu.

Pełna treść stanowiska przesłanego do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, z-cy Prezydenta Andrzeja Kuliga oraz do Zarządu Inwestycji Miejskich: kladka_kazimierz_ludwinow