Krakowski Dialog Cykliczny

raport z badania potrzeb krakowskich rowerzystów

Krakowski Dialog Cykliczny: dzielnicowe konsultacje społeczne, jako narzędzie opiniowania i włączania mieszkańców w decydowanie o kształcie polityki rowerowej miasta.

Projekt, finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu “Demokracja w działaniu”, ma odpowiedzieć na pytanie jakie są potrzeby typowego krakowskiego rowerzysty oraz wyznaczyć listę najpilniejszych zadań w zakresie zmian infrastrukturalnych.

W tym celu 18 lutego 2013 roku w Pawilonie Wyspiański 2000 w Krakowie, Jan Szpil, prezes Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów i Joanna Niedziałkowska, dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podpisali umowę o partnerstwie przy realizacji projektu, który na nowo zdefiniuje kierunek rozwoju infrastruktury rowerowej w Krakowie.

Działania projektowe w dużej mierze oparte były o badanie potrzeb mieszkańców Krakowa pod kątem infrastruktury rowerowej, którego wyniki udostępniono w zakładce: Badanie ankietowe.

Wyniki całorocznej pracy mieszkańców Krakowa zebrane zostały w raporcie z projektu, który również udostępniamy: Obywatele Rowerzyści, czyli Krakowski Dialog Cykliczny.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z doświadczeń prowadzonego przez nas Dialogu!

***

P1140345-konferencja-prawowaCzasy kiedy Kraków był miastem pieszych znamy już tylko z historii, ale czasy Krakowa – miasta transportu zbiorowego, pomimo trwającego od ponad 20 lat boomu motoryzacyjnego, szczęśliwie nie odeszły jeszcze do lamusa.

Około 60% wszystkich podróży miejskich nadal wykonywanych jest przy wykorzystaniu tramwajów i autobusów. Wiemy, że doprowadzenie transportu zbiorowego do wszystkich większych osiedli jest zadaniem ponad możliwości finansowe gminy. Zwiększanie ilości pasów jezdni, to z kolei najkrótsza droga do pogorszenia jakości powietrza, podniesienia poziomu hałasu i obniżenia bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych.

Rozwiązaniem problemu zaspokajania potrzeb transportowych, szczególnie na krótkich i średnich dystansach (do ok. 5,5 km), jest rower posiadający zarówno zalety transportu zbiorowego (efektywne i niskoemisyjne rowery przewożące pasażerów, a szczególnie dzieci i młodzież), jak i transportu idywidualnego (swoboda poruszania się).

Oceniamy, że Kraków nie wykorzystuje potencjału ruchu rowerowego głównie z powodu fragmentarycznego, niepołączonego w sieć systemu infrastruktury rowerowej. Szacujemy, że w Krakowie około 3% codziennych podróży wykonuje się rowerem. Zgodnie z deklaracją zawartą w Karcie Brukselskiej, podpisanej przez Prezydenta Miasta Krakowa podczas rowerowej konferencji Velo-city w 2009 roku, miasto-sygnatariusz zadeklarowało m.in. zwiększenie do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 roku oraz współpracę ze środowiskiem rowerowym, firmami i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego.

ETAPY PROJEKTU

::Rowerowe Forum Dzielnicowe. 11 maja 2013 roku w Artetece (ul. Rajska 12) odbyły się otwarte warsztaty dla mieszkańców Krakowa, pracowników ZIKiT oraz Radnych Miasta i Dzielnic.
Podczas Forum uczestnicy zidentyfikowali problemy, jak i opracowali konkretne rozwiązania dotyczące słabości, dostępności, jak i ciągłości infrastruktury rowerowej oraz braku elementów uspokojenia ruchu, małej architektury, czy udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia były prowadzone przez specjalistów od infrastruktury rowerowej oraz ekspertów do spraw konsultacji społecznych.

::Dzielnicowe konsultacje społeczne. Spotkania z mieszkańcami będą miały na celu dyskusję nad rozwiązaniami przestrzennymi wypracowanymi podczas Rowerowego Forum Dzielnicowego oraz zapoznanie mieszkańców z wynikami badań sondażowych. Odbędą się w 5 rejonach miasta: w Śródmieściu, Krowodrzy, Nowej Huty, Podgórza Wschód i Podgórza Zachód. Zainteresowani uczestnictwem w dzielnicowych konsultacjach są proszeni o kontakt pod adresem dialogcykliczny@kmr.org.pl

::Opracowanie zebranych danych do propozycji „Kontraktu 100 rozwiązań”. Zebrane podczas Forum oraz przekonsultowane z mieszkańcami w dzialnicach propozycje miejsc do zminy, zostaną opracowane w postaci propozycji, które przedłożymy jednostce miejkiej odpowiadającej za infrastrukturę rowerową. Chcemy aby na „Kontrakt 100 rozwiązań” zostały wygospodarowne środki w budżecie miasta Krakowa na 2014 rok oraz w Wieloletnim Planie Finansowania, tak aby w perspektywie 2-3 lat wnioskowane przez mieszkańców rozwiązania zostały zrealizowane dla polepszenia jakości podróży rowerem po mieście.

::Podsumowanie Krakowskiego Dialogu Cyklicznego. Skoro był początek, należy się też zakończenia, którym będzie podsumowująca publikacja o modelu partycypacji, przyjętym do realizacji w projekcie.

::Śniadanie prasowe, konferencje podsumowująca, debata z mieszkańcami. O tym co się wydarzyło w ciągu roku w ramach Krakowskiego Dialogu Cyklicznego, o tym co dalej z tą wiedzą zrobić będzie rozmawiać podczas wydarzenia, jakie planujemy zorganizować w Krakowie w grudniu 2013 roku.

ARCHIWUM:
Terminy konsultacji w rejonach:

KROWODRZA: 27 czerwca 2013 r (czwartek), godz. 17:30-20:30,miejsce: budynek VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Skarbińskiego 5 w Krakowie. W skład rejonu wchodzą dzielnice: IV-VII: Prądnik Biały, Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec.

Zakończone:
NOWA HUTA: 28 maja 2013 r. (wtorek), godz. 17:30 – 20:00, miejsce: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5. W skład rejonu wchodzą dzielnice: XIV-XVIII.

ŚRÓDMIEŚCIE: 29 maja 2013 r.(środa), godz. 17:30 – 20:00, miejsce: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27. W skład rejonu wchodzą dzielnice: I-III.

PODGÓRZE WSCHÓD: 11 czerwca 2013 r. (wtorek), godz. 17:30-20:00, miejsce: Dom Kultury „Podgórze”, ul. Sokolska 13. W skład rejonu wchodzą dzielnice: X-XIII.

PODGÓRZE ZACHÓD: 12 czerwca 2013 r. (środa), godz. 17:30-20:00, miejsce: Centrum Kultury „Ruczaj”, ul. Rostworowskiego 13. W skład rejonu wchodzą dzielnice: VIII-IX.

::„Kontrakt 100 rozwiązań”. Wyniki całęgo procesu konsultacji zostaną zawarte w formie kontraktu 100 rozwiązań. Dokument złożony 30 sierpnia 2013 r. będzie stanowił podstawę do realizacji infrastruktury przeznaczonej dla niechronionych uczestników ruchu przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

„Kontrakt 100 rozwiązań”

Fundacja Batorego