Rowerowe Forum Dzielnicowe

11 maja 2013 odbyło się Rowerowe Forum Dzielnicowe.

forum-logo

Forum to otwarte warsztaty dla mieszkańców Krakowa, pracowników ZIKiT oraz Radnych Miasta i Dzielnic.

Podczas Forum pracując w 12-osobowych grupach uczestnicy zidentyfikowali problemy i opracowali propozycje rozwiązań infrastrukturalnych dotyczących dzielnic.

Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów i specjalistki od infrastruktury rowerowej oraz konsultacji społecznych, m.in. z Małopolskiego Instytutu Kultury (oficjalny partner projektu) oraz Kraków Miastem Rowerów.

Rowerowe Forum Dzielnicowe_uczestnicy_Kraków

Wszystkie pomysły zostaną przedstawione przez uczestników Forum podczas konsultacji społecznych w pięciu rejonach miasta: w Śródmieściu, Krowodrzy, Nowej Hucie, Podgórzu Wschód i Podgórzu Zachód. Efekty pracy grup zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie.

Podczas Forum odbyła się sesja plenarna, na której przedstawione i omówione zostały wyniki badań ankietowych. Prace grup z Forum oraz konsultacji społecznych zostaną zapisane w formie „Kontraktu 100 rozwiązań”. Dokument będzie stanowił podstawę do realizacji infrastruktury rowerowej przez ZIKiT.

Dla każdego kto czuje niedosyt po Forum bardzo serdecznie zapraszamy na majowe i czerwcowe konsultacje społeczne.

Nasi eksperci ds. konsultacji społecznych i infrastruktury rowerowej:

REJON ŚRÓDMIEŚCIE

PIOTR KNAŚ
Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Współautor publikacji „Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce”. Wspólnie z dr Martyną Śliwą zredagował publikację „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury”. Prowadzi sekretariat zrzeszenia Forum Kraków grupującego animatorów i menadżerów kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich. Ukończył kurs Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

MARCIN WÓJCIK
Absolwent animacji kultury UJ. Po lekturze m.in. Cyfrowego życia N. Negroponte jego credo to – wierzę w bloga, co zaowocowało nagrodą Bloger Roku 2006 za prowadzenie krakoff.info. Później powstał serwis ibikekrakow.com Poza aktywnością internetową ceni również dobrą kuchnię wegetariańską i zrównoważoną, czyli zieloną architekturę. Uwielbia miasto, ale chciałby je zamienić w ogród pełen zieleni. Od 2010 prowadzi bezpośrednią edukację rowerową w krakowskich szkołach. Jest pracownikiem sekcji IT Małopolskiego Instytutu Kultury i członkiem zarządu stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.

REJON KROWODRZA

EWA CHROMNIAK
Na co dzień związana z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. Trenerka i animatorka w projektach edukacyjnych adresowanych do mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Angażuje się w działania obywatelskie na rzecz „lepszego” życia w Krakowie. Za pan brat i z rowerem i z samochodem.

MARCIN HYŁA
Urodzony w 1968, studiował anglistykę w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1992 roku przesiadł się na rower i tak mu zostało. Związany początkowo z ruchem ekologicznym, zainicjował w 1992 roku kampanię Kraków Miastem Rowerów. Od 1995 roku koordynował nieformalną wówczas ogólnopolską sieć Miasta dla rowerów. Współautor Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno-Promocyjnego (2002-2006), autor krakowskich standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej (2004) i podobnych opracowań dla wielu miast Polski, inicjator zespołu zadaniowego do spraw dróg rowerowych przy prezydencie Krakowa (2002). Autor książek i publikacji prasowych o rowerach. Prowadził też programy telewizyjne – „Magazyn Focus” w TVP 1 a następnie autorski program o rowerach „Niezła Jazda”, którego 66 odcinków wyemitowała w latach 2005-2006 ogólnopolskie pasmo TVP 3 (obecnie TVP Info). Architekt „rowerowej” nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 2011 roku i współautor nowelizacji szeregu rozporządzeń dotyczących ruchu rowerowego, konsultant wielu samorządów, w latach 2009-2013 pracownik zespołu ds. ścieżek rowerowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszka w Krakowie i od 1992 roku porusza się po mieście jednym z trzech swoich rowerów cały rok bez względu na pogodę. Prezes stowarzyszenia Miasta dla rowerów.

REJON NOWA HUTA

ANNA MIODYŃSKA
Pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury, jest także trenerką Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorką i animatorką społeczną. Z wykształcenia – przyrodniczka. W Małopolskim Instytucie Kultury (Kraków) od 2003 koordynuje program „Autoportret. Debaty”, którego celem są edukacja przestrzenna i wpieranie udziału mieszkańców w planowaniu przestrzeni publicznych. Współpracuje z wieloma społecznościami lokalnymi w Małopolsce. Aktywna mieszkanka Nowej Huty.

JAKUB STĘPAK
Krakus i nowohucianin od urodzenia. W 2008 roku podczas trzydniowych odwiedzin w Warszawie po raz pierwszy uczestniczył w Masie Krytycznej. Po powrocie do Krakowa odnalazł krakowską masę i na trwale wkręcił się w działania Krakowskiej Masy Krytycznej i Inicjatywy Kraków Miastem Rowerów. Obecnie sekretarz zarządu Stowarzyszenia KMR.

REJON PODGÓRZE ZACHÓD

ALEKSANDRA WAGNER
Moderatorka dyskusji grupowych i debat publicznych. Socjolożka, pracuje w Instytucie Socjologii UJ.

MIŁOSZ TATARA
Aktywista i popularyzator roweru, członek zarządu Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. W przeszłości związany z organizacją przejazdów Masy Krytycznej. Obecnie zajmuje się m. in. edukacją rowerową w szkołach, festiwalem kultury rowerowej „Święto Cykliczne” oraz monitoringiem inwestycji drogowych w Krakowie.

REJON PODGÓRZE WSCHÓD

JOANNA ŚWIĄTKOWSKA
Politolog, obecnie doktorantka w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Pedagogicznym. Moderator licznych sesji dialogu społecznego w ramach współpracy z podmiotami komercyjnymi oraz podmiotami administracji publicznej.

BARTŁOMIEJ LUSTOFIN
Rowerowanie zaczynałem na ulicach Miasta Krakowa, później precyzowałem wiedzę doskonaląc empirię wiedzą teoretyczną na Politechnice Krakowskiej na kierunku transport. Pracą magisterską zroweryzowałem swoją przyszłość, bo m.in. dzięki temu pracowałem w Zespole ds. Dróg Rowerowych w GDDKiA. W zespole współdziałałem z wybitnymi osobistości dla środowiska rowerowego, Panem Tadeuszem Koptą i Marcinem Hyłą. Tutaj roweryzacja jeszcze się pogłębiła – a to z kolei dzięki wykorzystaniu, ale i zdobywaniu wiedzy oraz praktyki m. in. poprzez pracę nad audytami projektów drogowych pod kątem transportu rowerowego, organizację szkoleń na temat standardów technicznych infrastruktury rowerowej czy współudział przy tworzeniu „rekomendacji” dla infrastruktury transportu rowerowego. Ciągle mam się czego uczyć i chce to robić dzięki takim projektom.

***

Mamy nadzieję, że w następnych latach działanie będzie kontynuowane podczas corocznego festiwalu Święto Cykliczne.