Dołącz do KMR

Zapraszamy do współpracy i dołączenia do stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów!

Warunki konieczne do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych KMR:

  • wypełnienie formularza „Deklaracja członkowska” na stronie KMR (lub wersji papierowej dostępnej w siedzibie stowarzyszenia)
  • opłacenie składek co najmniej za jeden pełny kwartał
  • uchwała zarządu stowarzyszenia podejmowana po stwierdzeniu wpłynięcia prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej oraz wpłaty składek członkowskich

W formularzu deklaracji on-line pola oznaczone (*) są obowiązkowe. W przypadku pozostałych pól proszę wypełnić te, które uznają Państwo za stosowne.
Słowo wyjaśnienia – pytamy o dotychczasowe doświadczenia we współpracy/działaności w NGOsach (organizacjach pozarządowych), czy o wyuczony lub wykonywany zawód w celu zbudowania podstawowej choćby bazy wiedzy na temat naszych członków. Pozwoli to zwracać się do Państwa z ewentualnymi prośbami wsparcia, pomocy, zaangażowania w jakieś działanie w sprawach pasujących do Państwa umiejętności, czy możliwości czasowych (jeśli takie zostaną w deklaracji określone).

Obowiązkowymi polami są także „członkowie wprowadzający”. Należy podać imię i nazwisko dwóch członków KMR, których Państwo znają. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji poznać nikogo takiego prosimy o kontakt z zarządem lub ekipą masy krytycznej celem umówienia ewentualnego, osobistego spotkania „zapoznawczego”. Po takim spotkaniu wypełnienie tego pola nie będzie stanowiło najmniejszego problemu :)

Istnieje także możliwość zostania członkiem wspierającym KMR. Członek wspierający to osoba lub instytucja (osoba prawna), która deklaruje się wspierać Stowarzyszenie organizacyjnie lub finansowo. Sposób wspierania Stowarzyszenia należy określić na etapie składania deklaracji. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu Członka. Członek wspierający nie ma praw wyborczych w Stowarzyszeniu (nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Stowarzyszenia). Deklaracja dla członków wspierających znajduje się tutaj.

O przyjęciu do stowarzyszenia nowy członek informowany jest drogą elektroniczną – na podany adres e-mail, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego adresu e-mail SMSem na podany numer telefonu.

Regulamin płacenia składek członkowskich KMR

  • Składka członkowska członków zwyczajnych KMR wynosi 5 zł miesięcznie (płatne kwartalnie).
  • Dla członka zwyczajnego Stowarzyszenia (kontynuacja), który opłaci składkę członkowską do końca stycznia, za bieżący rok z góry, składka wynosi 50 zł.
  • Osoby, które złożyły deklaracje przystąpienia do KMR płacą składkę w wysokości 5 zł za każdy pełny miesiąc pozostały do końca roku, licząc od daty złożenia deklaracji.
  • Uczniowie i studenci do 21. roku życia (*) płacą kwartalnie 5 zł składki członkowskiej – w tym wypadku nie stosuje się obniżek składki

Składki członkowskie za 2019 rok:
Składka członkowska za cały rok 2019 wynosi 60 zł, a dla uczniów 20 zł.

Składki należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów:

36 1140 2004 0000 3202 7923 3711 (mBank)

Kraków Miastem Rowerów
skr. poczt. 525
30-960 Kraków 1

(*) osoby poniżej 18 roku życia do deklaracji członkowskiej muszą dołączyć zgodę opiekunów prawnych.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ON-LINE