Infrastruktura na rondzie Grunwaldzkim

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, w związku z kolejnymi doniesieniami o wypadkach rowerzystów spowodowanych złym stanem infrastruktury przy Rondzie Grunwaldzkim, wnosi w trybie pilnym o dokonanie remontów i korekt infrastruktury. Zwracamy uwagę, że niebezpieczne i niezgodne z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 3113/2018 (tzw. Standardy) wystające obrzeża drogi dla rowerów pod ICE były już, jak wskazują doniesienia, powodem kilku lub nawet kilkunastu wywrotek. Ich skutkiem były zarówno straty materialne (zniszczony osprzęt itp.), jak i obrażenia (w tym złamania kości dłoni i nadgarstka).

1. Wnioskujemy o przebudowę – likwidację wystających obrzeży drogi dla rowerów wzdłuż ICE. Konstrukcja powinna być (po zmianach) zgodna z zapisami Standardów. Wnioskujemy również o jak najszybszą zmianę – w przypadku problemów z terminami np. przy planowanej przebudowie, wnosimy o wprowadzenie tymczasowego rozwiązania.

2. Wnioskujemy o remont nawierzchni przejazdu dla rowerów przez torowisko ul. Monte Cassino – stan nawierzchni jest tragiczny! O remont Stowarzyszenie wnioskowało również w roku 2018 (pismo nr 76/2018), jak i w 2019r. Zwracamy uwagę, że nieumiejętność znalezienia środków na ten cel przez 5 lat w złym świetle stawia realizację polityki transportowej, zakładającej promowanie ruchu rowerowego.

3. W nawiązaniu do projektu przebudowy infrastruktury rowerowej na Rondzie Grunwaldzkim (projekt został opublikowany przez portal Lovekraków, zwracamy uwagę, że projekt zawiera błędy – w tym nieuzasadnione odgięcia toru roweru przy korzystaniu z przejazdów. Istotą zmian miało być wyprostowanie obecnych odgięć (które były wynikiem zastanej geometrii ronda). Podczas audytu zostało wskazane, w jaki sposób powinien przebiegać tor ruchu roweru (jedna z uwag do audytu), ale w projekcie nadal nie widać prawidłowej geometrii. Wnioskujemy o zmianę projektu w zakresie obu narożników od strony mostu Grunwaldzkiego – zgodnie z grafiką poniżej (przedstawiamy orientacyjne przebiegi dróg dla rowerów i przejazdów).

 

4. Wnioskujemy o zmianę przebiegu drogi dla rowerów, oraz rozdzielenie drogi dla rowerów od drogi dla rowerów i pieszych na całym odcinku Rondo Grunwaldzkie – ul. Konfederacka (w trybie zmiany organizacji ruchu). Wniosek jest spójny z wnioskiem Rady Dzielnicy VIII, przesłanym do WMIR (pismo z 4 sierpnia 2023), w którym Rada Dzielnicy prosi o przeniesienie drogi dla rowerów „na południowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej”, tj. o zmianę miejscami drogi dla rowerów i drogi dla pieszych. Obecnie droga dla rowerów przylega bezpośrednio do źródeł i celów ruchu pieszego (w tym wyjścia schodami z ul. Kilinskiego), co zwiększa liczbę możliwych konfliktów. W dalszym ciągu następuje zmiana na wspólną drogę dla rowerów i pieszych, mimo miejsca na rozdzielenie ruchu (co jest właściwym rozwiązaniem). Wnioskujemy o zmianę przebiegu i wydłużenie wydzielonej drogi dla rowerów do wjazdu w ul. Konfederacką, przy czym optymalne wydaje się być położenie jezdnia – droga dla rowerów – chodnik, również z uwagi na brak widoczności przy ul. Konfederackiej

 

Całość wniosku w wersji pdf poniżej:

rondo_grunwaldzkie