Inicjatywy

Inicjatywy w których Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów bierze udział lub które koordynuje:

Projekt WIR. Stowarzyszenie KMR brało udział w projekcie Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej mającym na celu budowę sieci współpracy pomiędzy organizacjami rowerowymi w kraju. Projekt obejmował działania infrastrukturalne i promocyjne.

Wkręć się w autyzm. Akcent rowerowy pod postacią przejazdu ulicami Krakowa w kwietniu 2015 był elementem akcji Wkręć się w autyzm, której celem było propagowanie wiedzy na temat autyzmu.
W 2016 roku, z uwagi na problemy z zorganizowaniem przejazdu jako zgromadzenia publicznego, uczestniczyliśmy w akcji promocyjnie oraz wypożyczając soundsystem.

Inauguracyjny przejazd estakadą Lipska – Wielicka. W sierpniu 2015 uczestniczyliśmy w otwarciu estakady, prowadząc kilkudziesięcioosobową grupę rowerzystów, oraz testując miejsce na rowery podczas inauguracji tramwaju “Krakowiak”.

Rower dla Dawida. Podczas Krakowskiej Pozarządowej Masy Krytycznej oraz Święta NGO KMR przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rower dla beneficjenta Fundacji Mam marzenie, Dawida chorego na chorobę zagrażającą życiu. Zakupiony za pieniądze darczyńców rower został Chłopcu przekazany przez
członków Zarządu KMR.

Akcja z KAS ­ napis SOS. 14 listopada 2015 KMR włączył się w akcję układania żywego napisu SOS. W akcji, koordynowanej przez Krakowski Alarm Smogowy, udział brało wiele stowarzyszeń i organizacji (oraz artyści).

Konkurs plastyczny. Z okazji Święta Cyklicznego Klub Kultury Przegorzały (kwiecień-­maj 2016) zorganizował konkurs plastyczny “Rowerem przez Kraków”. KMR objął patronat nad konkursem.
Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną przy akcji “Lotna czytelnia” w
marcu 2016

Konferencja Edukacyjna. W kwietniu 2015 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja edukacyjna organizowana przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową w ramach projektu Rowerowa Szkoła.

VeloCitta. Stowarzyszenie podjęło współpracę z Urzędem Miasta przy projekcie VeloCitta obejmującym naukę poruszania się rowerem po mieście dla użytkowników miejskiego systemu wypożyczalni rowerowych. Członkowie KMR prowadzili w soboty i niedziele zajęcia praktyczne na ulicach Krakowa prezentując infrstrukturę rowerową, omawiając przepisy Prawa o ruchu drogowym. Urząd Miasta na koniec przejazdu wręczał każdemu z uczestników drobne upominki.

CycleLogistics. Stowarzyszenie podjęło się, interwencyjnie, wobec braku działań ze strony ZIKiT i oficera rowerowego, którzy zobowiązali się wcześniej zorganizować to wydarzenie ­ organizacji wystąpienia prezeza ECF (Europejska Federacja Cyklistów) dr Randyego Rzewnickiego. Spotkanie odbyło się w środę, 20.04.2016 roku o godzinie 18:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Wykład był w języku angielskim i dotyczył narzędzi oceny gospodarczej korzyści zdrowotnych (np. zmniejszenia śmiertelności) wynikających ze wzrostu poziomu ruchu pieszego i rowerowego, opracowane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia), zob. http://www.heatwalkingcycling.org/ ­ w skrócie HEAT

od 2001: Audyty infrastruktury rowerowej

Członkowie stowarzyszenia biorą czynny udział w weryfikacji planów przebudowy i budowy dróg publicznych w Krakowie pod kątem komunikacji rowerowej. Więcej o tym, w jaki sposób odbywało się to kiedyś i teraz można przeczytać tutaj.

od 2012: Kraków na skróty

Akcja „Kraków na skróty” stworzona została z myślą zarówno o początkujących jak i potencjalnych rowerzystach. Natchnieniem i wzorcem jest dla nas akcja Zielonego Mazowsza „Warszawa na skróty” autorstwa Aleksandra Buczyńskiego. Naszym celem jest utworzenie bazy optymalnych tras rowerowych w Krakowie. Więcej (baza tras)…

od 2006: Masa Krytyczna

Masa to rowerowy ruch społeczny, przypominamy miastu o swojej obecności i promujemy rower. Masowicze w każdy ostatni piątek miesiąca udają się w najbardziej antyrowerowe miejsca Krakowa, by domagać się zmian. Masa to także dobra zabawa, okazja do poznania ciekawych ludzi i pokazania innym swojego roweru!

Od kwietnia 2015 Masę Krytyczną przekształcamy w Masowe Przejazdy Rowerowe odbywające się w weekendy raz na kwartał.

od 2011: Nowa Krupnicza

Projekt Nowa Krupnicza to inicjatywa mieszkańców Krakowa. Wezwanie do przywrócenia Krupniczej jej dawnego charakteru i piękna. Bo przestrzeń publiczna to nasza wspólna przestrzeń – może być użyteczna i piękna. Więcej…

od 2009: Park(ing) day

Happening, którego ideą jest pokazanie ludziom, że cenną przestrzeń w centrum miasta można zagospodarować lepiej, sensowniej i bardziej twórczo, niż zastawiając ją samochodami. W jeden dzień w roku zmieniamy parkingi w parki. Więcej…

od 2010: Projekty edukacyjne: Nowej kultury mobilności

Od 2010 roku prowadzimy działania edukacyjne w ramach kilku projektów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Więcej…

od 2011: Projekt skreślenia art. 178a § 2 z Kodeksu Karnego

Akcja dot. niekonstytucyjności przepisów każących więzieniem nietrzeźwych rowerzystów. Więcej…

Nasz projekt zmian do rządowej nowelizacji kodeksu wykroczeń można zobaczyć tutaj.

od 2010: Rowerem w dwóch kierunkach

Akcja „Rowerem w dwóch kierunkach” ma na celu propagowanie idei udostępniania rowerzystom ulic jednokierunkowych w obu kierunkach. Więcej…

od 2011: Rowerem na zakupy

Celem inicjatywy jest zachęcenie właścicieli i zarządców obiektów handlowych do instalowania bezpiecznych i wygodnych stojaków rowerowych. Więcej…

od 2009: Święto Cykliczne

Święto Cykliczne to festiwal kultury rowerowej, którego celem jest promocja roweru jako najlepszego środka transportu w coraz bardziej zatłoczonych miastach i integracja tych, którzy na co dzień poruszają się po mieście na dwóch kółkach. Więcej…

od 2012: Warsztaty doskonalenia miejskiej jazdy na rowerze

Praktyczne szkolenie z jazdy na rowerze dla mieszkańców Krakowa organizowane wraz z Gazetą Wyborczą. Więcej…