Lobbing i polityka

Wybory. Najważniejszym wydarzeniem politycznym roku 2015 były wybory samorządowe. Powodem do dumy ze strony Zarządu KMR jest fakt iż program niemal każdego kandydata na prezydenta zawierał postulaty rowerowe, które powstały dzięki lobbingowi Stowarzyszenia. Podczas Przedwyborczej Masy Krytycznej wszyscy kandydaci poza Martą Pateną i Konradem Berkowiczem osobiście lub przez swoich przedstawicieli zaprezentowali przed środowiskiem rowerowym swoje programy.

Zespół ds. Realizacji Referendum. Członek Komisji Rewizyjnej KMR Marcin Hyła został przewodniczącym Zespołu Roboczego do Spraw Wyników Referendum, za sprawą którego doszło do przygotowania rekomendacji określających rozwój infrastruktury rowerowej Krakowa na najbliższe lata.

Budżet 2015. Dzięki działaniom KMR, m.in. w wyniku spotkania z radnymi z Komisji Infrastruktury RMK doszło również do korekty budżetu miasta Kraków na rok 2015.

Budżet 2016. Budżet jest zdecydowanie niewystarczający, nie odpowiada temu, co zostało rekomendowane jednogłośnie przez Zespół Referendalny. Drobne poprawki wprowadzone przez radnych są efektem lobbingu KMR. Oprócz tego realizowane są drobne poprawki lub inwestycje ZIT.

Spotkania z ZIKiT. Przedstawiciele Zarządu spotkali się z wice­dyrektorami ZIKiT ws. realizacji budżetu rowerowego w 2015 roku, aby uzgodnić terminy realizacji prac (ogłoszenia przetargów). Kolejne spotkanie (kwiecień 2016) z dyrektorem Łukaszem Frankiem miało na celu przekazanie uwag KMRu dot. sytuacji rowerowej w mieście.

Spotkania z politykami. Oprócz nieformalnych spotkań podczas działań (np. z Aleksandrem Miszalskim podczas Stołu Antysmogowego, Łukaszem Słoniowskim podczas debaty, Olivierem Schneiderem w czasie jego podróży po Polsce jako prezec Francuskiej Federacji Cyklistów ­ w spotkaniu uczestniczyli także radni Miszalski i radna Szybist) odbyły się bardziej sformalizowane spotkania, m.in. z radnym Kalitą z PiS

Debata ­Dokąd zmierzają polskie miasta. Braliśmy udział w debacie zorganizowanej z okazji 20­lecia sieci Miasta Dla Rowerów. Debatował Marcin Hyła, członkowie KMR i Zarząd obserwowali debatę i brali udział w dyskusji.

Udział w panelu “Na dwóch kołach,­ jak sprawić, aby miasto było przyjazne mieszkańcom?” podczas II Europejskiego Kongresu Samorządów. Był to międzynarodowy olbrzymi kongres zorganizowany w ICE Kraków, zaproszenie KMRu można potraktować jako wyróżnienie (w panelu oprócz przedstawiciela KMRu brali udział przedstawiciele władz miast).

Udział w debacie “Redukcja emisji w transporcie drogowym – czy Kraków musi oddychać spalinami?” ​podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii, organizowanego po raz czwarty przez AGH, w maju 2016. j) Udział w KDO. Uczestniczymy w działaniach zmierzających do powstania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Poprawy aktywności społecznej w promowaniu zdrowego trybu życia i rekreacji rowerowej. Udział w KDO skutkować będzie m.in. kontaktami ze środowiskiem seniorów oraz osób organizujących rekreacyjne wydarzenia (pikniki, rajdy). Zamierzamy naciskać na władze miasta w temacie budowy dróg rowerowych pozwalających skorzystać z budowanej właśnie w Małopolsce sieci tras rowerowych.

Udział w Okrągłym Stole Transportowym. KMR brał udział w obradach Okrągłego Stołu Transportowego, zarówno w nieformalnych zebraniach przygotowawczych, jak i podczas spotkań z urzędnikami w Centrum Dialogu.

Konferencja w WBP z ECFem. W kwietniu 2016 dr Randy Rzewnicki przyjechał na cykl spotkań poswięconych HEAT (Health Economic Assesment Tools) oraz projektowi cyclelogistics. Przedstawiciele KMR brali udział w spotkaniach.

WRBRD. Stowarzyszenie jest reprezentowane podczas prac Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Współpraca z Radami Dzielnic. Nawiązano współpracę z RD8 ­ wspólne wizje lokalne, dyskusja z mieszkańcami nt. rozwiązań rowerowych w Dzielnicy 8. Szereg spotkań zaowocowało wspólnym stanowiskiem RD i KMR wysłanym do ZIKiTu oraz ociepleniem obrazu rowerzystów wśród aktywnych mieszkańców dzielnicy. Podobne spotkanie odbyło się w RD 1, nawiązaliśmy również współpracę z RD 5 i 6.

Uwagi do projektu Polityki Transportowej dla m. Krakowa, przekazaliśmy w marcu 2016.

Udział w konsultacjach. Przedstawiciele KMR brali udział w konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy/budowy infrastruktury w Krakowie, nie tylko dotyczącej rowerów (np. Trasa Łagiewnicka, przebudowa ul. Kościuszki, Zwierzynieckiej).