Kiedy remont CPR wzdłuż ul. Kapelanka?

22 czerwca br. w piśmie RD.5300.445.2016 ZIKiT zapowiedział, że do końca sierpnia 2016 roku wyremontuje ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kapelanka i Brożka. Pozostał tydzień do końca miesiąca, a nawierzchnia na tym ciągu nadal przypomina krajobraz księżycowy. Dopingujemy urzędników żeby plany nie pozostały planami…

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (…) informuje, że:

Niezbędne prace remontowe, polegające na uzupełnieniu niebezpiecznych ubytków w ciągu pieszo-rowerowym ulicy Kapelanka, na odcinku od ul. Brożka do ul. Słomianej zostały wykonane na przełomie maja i czerwca b.r. w ramach bieżącego utrzymania dróg. Natomiast odcinek pomiędzy ulicą Słomianą, a ul. Twardowskiego posiada nową nawierzchnię i nie wymaga naprawy. W miesiącu sierpniu bieżącego roku planowany jest natomiast remont kapitalny opisanego ciągu pieszo-rowerowego od ul. Słomianej do ul. Brożka, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

Andrzej Olewicz
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Infrastruktury

Poniższa galeria prezentuje stan CPR z maja br. Zdjęcia były załączone do wniosku skierowanego do ZIKiT. Początkiem czerwca wymienione zostały niektóre ze studzienek teletechnicznych na „równiejsze”. Stan nawierzchni pozostał bez zmian – z licznymi ubytkami i podłużnymi uskokami szczególnie niebezpiecznymi po deszczu i w zimie, a na co dzień znacznie obniżające komfort korzystania z ciągu nie tylko rowerzystom.

Pismo KMR z dnia 2016-06-06
Odpowiedź ZIKiT z dnia 2016-06-22