Masa Krytyczna

Masa Krytyczna to protest rowerzystów w formie wspólnego przejazdu ulicami Krakowa.

Od czerwca 2014 do marca 2015 Krakowska Masa Krytyczna odbywała się w comiesięcznej, piątkowej formule, nie odnotowywano jednak wzrostu popularności Masy Krytycznej tak jak to było w poprzednich latach. W lutym 2015, decyzją Zarządu KMR, poprzedzoną dyskusją z członkami, analizami oraz konsultacjami z ekspertami, Stowarzyszenie zrezygnowało z organizacji Krakowskiej Masy Krytycznej. Bezpośrednim powodem był fakt, że 85% mieszkańców głosujących w referendum wypowiedziało się za szybszą budową ścieżek rowerowych. Masa Krytyczna, jako przejazd przez miasto, interakcja z mieszkańcami, spełniła swe zadanie. Dodatkowo (po fakcie), w świetle działań miasta zmierzających do uniemożliwienia (bądź radykalnego utrudnienia) organizowania manifestacji w formie przejazdów, decyzja Zarządu okazała się trafiona. Aktualnie KMR organizuje Masowe Przejazdy Rowerowe, które odbywają się co kwartał w soboty.