MONITORING

stopka_swissOd października 2013 r. do września 2014 r. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów uczestniczyło w projekcie „Rowerowa sieć społecznej aktywności dla partycypacji w polityce transportowej państwa”. W ramach projektu chcieliśmy zaangażować mieszkańców w kształtowanie polityki rowerowej Krakowa.

W lutym tego roku zorganizowaliśmy spotkanie otwarte, na którym zaprosiliśmy aktywnych rowerzystów do współtworzenia grupy monitorującej infrastrukturę rowerową. W efekcie w ciągu ostatniego roku powstało ponad 20 audytów nowo powstającej infrastruktury drogowej, wysłaliśmy też ok. 50 pism z interwencjami w sprawach różnych rowerowych niedociągnięć.

W ramach projektu zorganizowaliśmy skuteczną kampanię na rzecz zwiększenia nakładów na inwestycje rowerowe w 2014 r. W tym roku przekonywaliśmy z kolei mieszkańców, by głosowali za przyspieszeniem budowy dróg rowerowych w referendum lokalnym. Zrealizowaliśmy również szereg filmów poświęconych zagadnieniom partycypacji w kształtowaniu miasta oraz różnym rozwiązaniom infrastrukturalnym.

swiss
Projekt „Rowerowa sieć społecznej aktywności dla partycypacji w polityce transportowej państwa” prowadzi Wrocławska Inicjatywa Rowerowa. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.