O Stowarzyszeniu

 

W kwietniu 2012 roku, po osiemnastu latach nieformalnej działalności zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. KMR jest odpowiedzią społeczności krakowskich rowerzystów na problemy komunikacyjne miasta, brak zdecydowanych działań na rzecz budowania odpowiedniej infrastruktury oraz promocji roweru. Nasza wizja Krakowa to zrównoważony i bezpieczny transport oraz przestrzeń publiczna przyjazna dla mieszkańców, turystów i lokalnego biznesu.

 

Nasze cele:

Uważamy, że każdy mieszkaniec Krakowa powinien mieć realną alternatywę w wyborze środka transportu. Obecnie większość z nas takiego wyboru nie ma ze względu na niedostateczną infrastrukturę rowerową oraz szybki i niebezpieczny ruch samochodowy na wielu kluczowych ulicach. Powyższa sytuacja wymaga zmian, które mogą zostać wprowadzone poprzez osiągnięcie wymienionych celów.

  • Połączenie wszystkich dzielnic Krakowa wygodnymi, szybkimi i spełniającymi najwyższe wymagania jakościowe drogami dla rowerów. Powinny one być zaprojektowane tak, aby bezpiecznie i wygodnie na nich czuł się zarówno kurier rowerowy, matka wioząca dziecko w foteliku, czy osoba starsza.
  • Ułatwienie ruchu rowerowego poprzez otwieranie ulic jednokierunkowych dla rowerzystów w dwóch kierunkach oraz poprzez uspokojenie ruchu samochodowego (strefy tempo 30, podniesione skrzyżowania itp.). Na wielu ulicach wskazane jest również wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów, a na skrzyżowaniach – tzw. śluz dla rowerzystów.
  • Budowanie bezpiecznych i wygodnych parkingów rowerowych, w szczególności w obszarze śródmiejskim, w którym koncentruje się ruch rowerowy.

Realizacja powyższych punktów powinna ściśle przestrzegać wytycznych zawartych w Zarządzeniu Prezydenta Krakowa nr 2103/2004 z 21 listopada 2004

 

Nasze działania na rzecz realizacji celów:

  • lobbing w urzędach
  • organizację imprez i happeningów
  • zajęcia w szkołach
  • proponowanie rozwiązań przyjaznych miastu

 

Postulowane działania ze strony władz:

Nie potrzeba wiele zaangażowania ze strony władz, aby wizja rowerowego Krakowa mogła zostać zrealizowana.  Oto niezbędne kroki jakie miasto powinno podjąć w pierwszej kolejności

  • Wpisanie Studium Tras Rowerowych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Krakowa (podobnie jak wpisane są wszystkie planowane inwestycje drogowe).
  •  Przygotowanie przez ZIKiT projektów i harmonogramu wykonawczego najważniejszych połączeń międzydzielnicowych.
  • Zapewnienie przez Prezydenta Miasta i Urząd Miasta Krakowa niezbędnych na realizację środków finansowych w budżecie. Drogą do tego jest realizacja uchwały kierunkowej Rady Miasta przygotowanej przez radnego Pawła Ścigalskiego.

 

Działaj z nami:

Wdrożenie powyższych działań możliwe jest dzięki zasobom ludzkim i finansowym. Jeśli chciałbyś wesprzeć nas swoim czasem i zaangażowaniem lub środkami pieniężnymi zapraszamy do kontaktu z nami.

Dołącz do Stowarzyszenia KMR lub dołóż swoją cegiełkę i zmieniaj z nami rowerową rzeczywistość!

Zapraszamy do kontaktu z nami – zarzad [at] kmr.org.pl