Odśnieżanie infrastruktury rowerowej

interwencje24h@mpo.krakow.pl
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. zoo
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Pełna treść pisma, w którym umieściliśmy serię przykładów: odsniezanie_ddr

Dotyczy: odśnieżenie infrastruktury dla rowerzystów na dzień 4 grudnia 2023 r.

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów zwraca uwagę na istotne mankamenty w odśnieżaniu infrastruktury rowerowej w ciągu rowerowych tras głównych miasta Krakowa. Po dwóch dniach opadów (sobota 2.12 i niedziela 3.12), po południu (ok. godz. 14:00 – 15:00) w poniedziałek 4.12 (dzień słoneczny, bez opadów) skontrolowaliśmy wyrywkowo stan infrastruktury rowerowej. Podana godzina, po nocy i połowie dnia bez opadów, została wybrana z uwagi na czas, jaki musi upłynąć od ustania opadów do pełnego odśnieżenia infrastruktury. O ile na całej skontrolowanej infrastrukturze widać było efekty starań o odśnieżenie dróg dla rowerów, przejazdów, kontrapasów i pasów ruchu, o tyle w wielu miejscach efekt był niewystarczający, a miejscami wręcz fatalny, uniemożliwiając bezpieczną i zgodną z prawem jazdę rowerem.

Zwracamy się z prośbą o doszkolenie pracowników i zwrócenie uwagi na następujące problemy:

  • zalegający na głównych drogach dla rowerów śnieg, przy „czarnej” jezdni dla aut, utrudnia właściwe
    korzystanie z infrastruktury i pokazuje, że – wbrew polityce transportowej miasta – rower jest pojazdem „gorszego sortu”
  • zdarzają się fragmenty infrastruktury, która obecnie służy jako miejsce na składowanie śniegu –
    odśnieżenie nie przebiega zgodnie z infrastrukturą (np. prowadzi rowerzystów na przejście dla pieszych, zamiast przejazd dla rowerów)
  • odśnieżanie kontrapasów i kontraruchu, wjazdu na kontrapasy czy pasy ruchu dla rowerów jest dalece niewystarczające (dostępna szerokość wielu jezdni jest obecnie mniejsza z uwagi na zalegający śnieg)
  • szczególną uwagę należy skierować na miejsca, gdzie przeplata się ruch z różnych kierunków (skrzyżowania dróg dla rowerów) – takie miejsca powinny być dokładnie odśnieżone („do czysta”) z uwagi na manewry hamowania i skrętu