Oświadczenie KMR ws wyborów samorządowych

W prasie pojawiają się doniesienia o kolejnych kandydaturach na Prezydenta Miasta i na inne funkcje samorządowe. Wśród kandydatów znajdują się osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Kraków Miastem Rowerów oraz działacze współpracujący z nami przy wielu miejskich inicjatywach. Start przedstawicieli organizacji społecznych w wyborach samorządowych uważamy za pozytywną oznakę dojrzewającego społeczeństwa obywatelskiego.

Oświadczamy jednocześnie, że jako KMR nie wspieramy i nie zamierzamy wspierać żadnej opcji politycznej. KMR zrzesza różnorodną grupę reprezentującą wiele odmiennych orientacji politycznych i światopoglądowych. Nasi członkowie głosują zgodnie ze swoim sumieniem na różne partie polityczne. Siłą naszego Stowarzyszenia jest wspólne działanie różnorodnych grup na rzecz wspólnego celu, jakim jest rowerowy Kraków. Cieszymy się, że działalność społeczna w Stowarzyszeniu przygotowuje naszych członków do służby publicznej.

Naszą misją jest natomiast połączyć Kraków rowerowo, do czego dążymy ponad wszelkimi politycznymi podziałami.