Postulaty w sprawie przebudowy ul. Krakowskiej i ul. Starowiślnej

krakowska

Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

W związku z planowaną przebudową ulic Krakowskiej i Starowiślnej, dostrzegając liczne uchybienia w przedstawionych w prasie projektach Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów prezentuje swoje stanowisko w tej sprawie.

Przebudowa tych ulic jest okazją do wprowadzenia zmian, które:

  • będą zgodne z polityką Miasta Krakowa, zakładającą priorytety dla komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej;

  • wystarczą na długie lata i będą działać równie skutecznie w przyszłości (umożliwiając na przykład dowóz towarów przy użyciu rowerów towarowych lub wózków rowerowych);

  • wezmą pod uwagę dotychczasowe trendy (spadek udziału transportu zbiorowego w liczbie podróży, wyraźny wzrost udziału rowerów) jak i efekty planowanych inwestycji (dołączenie rowerowe południowych dzielnic).

Poprowadzenie wspólnego (samochody, rowery, tramwaje) ruchu, choćby na części tych ulic, może spowodować konflikty podobne do tych, które pojawiły się na ul. Kalwaryjskiej. Separator jedynie częściowo rozwiązał problem blokowania torowiska na ulicy Kalwaryjskiej (blokowanie nadal występuje; tramwaj nie może osiągnąć tam czasów przejazdu konkurencyjnych w stosunku do samochodu, szczególnie między godzinami szczytu). Konflikt, jaki został wywołany pojawieniem się separatora nie został do końca rozwiązany.

 

Aby skutecznie pogodzić wszystkich użytkowników ul. Krakowskiej i Starowiślnej, wnioskujemy o przebudowę, gdzie na całej długości pozostaje jeden pas ruchu dla aut (w jednym kierunku), powstaje wydzielone torowisko i wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów.

Uzasadnieniem dla powyższych postulatów są następujące kwestie:

  1. pozostawienie jednego pasa ruchu dla samochodów (jeden kierunek) pozwoli znaleźć miejsce i na wydzielone torowisko, i na wydzieloną drogę dla rowerów; jednocześnie ułatwi i upłynni ruch aut (rowerzyści, z natury jadący wolniej, nie będą korzystali z jezdni dla aut); ułatwi parkowanie (parkowanie i wyjazd nie będzie utrudnione ruchem tramwajów i rowerzystów, więcej miejsca pozwoli wyznaczyć więcej miejsc parkingowych, na przykład przy pomocy parkowania skośnego);

  2. wydzielone (na całej długości) torowisko pozwoli na płynny przejazd tramwajów; jednocześnie, przy zastosowanym rozwiązaniu (ruch aut i rowerzystów po osobnych jezdniach), ewentualne separatory nie będą generowały konfliktu między tymi grupami;

  3. wydzielona droga dla rowerów zwiększy bezpieczeństwo jazdy rowerem, pozwoli na przenoszenie znacznie większego ruchu bez powodowania konfliktów czy też utrudnień dla tramwajów i kierowców;

  4. jeden kierunek dla samochodów pozwoli „rozciąć” ulice dla ruchu tranzytowego, ułatwiając przejazd dla tych osób, które są zmuszone dojechać na te ulice samochodem (głównie przedsiębiorcy, mieszkańcy i klienci);

  5. proponowana zmiana nie jest rewolucyjna, ulica Starowiślna (na odcinku Westerplatte – Dietla) już funkcjonuje w podobnym kształcie; tramwaje nie są blokowane, jest możliwość dojazdu autem i parkowania (w tym realizowania dostaw), ruch rowerowy odbywa się bez zbędnych przeszkód;

Pełna treść pisma (PDF)