Stojak przed własnym lokalem – Shake & Bake

Jeśli byliście ostatnio w okolicy Teatru Bagatela, Waszą uwagę mógł przyciągnąć biało-różowy stojak rowerowy. Poprosiliśmy ekipę Shake & Bake o napisanie krótkiego przewodnika o tym, jak postawić stojak przed swoim lokalem. Mamy nadzieję, że z czasem takie ułatwienia dla rowerzystów pojawią się też w wielu innych miejscach!10662016_703031409786054_6965934319585372598_o


Chcąc na własną rękę postawić przed kawiarnią stojak rowerowy, należy uzyskać na to stosowną zgodę, jeśli stojak ma być zlokalizowany „na terenie pasa drogowego”. Należy pamiętać, że pasem drogowym jest nie tylko jezdnia, ale też chodnik. Jeśli teren, na którym ma stanąć stojak jest terenem prywatnym, wówczas zgoda nie jest nam potrzebna.
Zgodę na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych wydaje zarządca tej drogi. Taką zgodą jest zezwolenie, wydawane w formie decyzji administracyjnej. Stojak rowerowy, traktowany jest w tym przypadku jak element małej architektury i na jego postawienie musimy uzyskać zgodę właściciela/ zarządcy danej drogi.

Poprawny wniosek powinien zawierać podstawowe i niezbędne informacje – imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwę instytucji (kawiarni, firmy itp.), adres, kontakt. Wnioski kierujemy do ZIKiT-u. Można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Załączniki do wniosku:

I. Projekt stojaka rowerowego w 2 egzemplarzach w skali 1:50 lub 1:100, opisany, zwymiarowany, zawierający:
1) część opisową,
2) rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku i rzut poziomy,
3) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 (do uzyskania w Wydziale Geodezji) z wyrysowaną lokalizacją ze wskazaniem numeru posesji, przed którą planowana jest lokalizacja stojaka,
4) dobrze jest załączyć również fotografię lokalu, przed którym ma stanąć stojak,

II. Nasz lokal znajduje się na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto a stojak odbiega od przyjętych przez Urząd Miasta standardów dotyczących jego kształtu i koloru ponieważ jest w biało różowe pasy. Z tego powodu wymagana była również zgoda Głównego Plastyka Miasta.

I na koniec: nie należy się poddawać. Trzymamy kciuki i życzymy wytrwałości :)

Shake & Bake

10514259_703031413119387_4638424033059561860_o