Wnioski i interwencje KMR w 2018 roku

Infrastruktura rowerowa Krakowa jest bardzo zróżnicowana pod wieloma względami i wymaga ciągłego monitoringu. Poniżej prezentujemy w formie tabelarycznej interwencje podejmowane przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów oraz wnioski kierowane do instytucji publicznych mających wpływ na kształt infrastruktury rowerowej w Krakowie. Staramy się opiniować projekty infrastruktury rowerowej w ramach tak zwanego „audytu rowerowego”, monitorować jakość ich wykonania oraz stan dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym, kontrapasów rowerowych, śluz rowerowych wybudowanych w Krakowie w minionych latach.

Czekamy na sygnał od Ciebie

Dziękujemy za zgłoszenia przesyłane do Kraków Miastem Rowerów e-mailem, formularzem kontaktowym, czy na Facebooku. Jeśli w Waszej okolicy lub na trasie, którą jeździcie w Krakowie infrastruktura rowerowa wymaga naprawy lub innej interwencji, napiszcie do nas! W miarę naszych możliwości podejmujemy interwencje w zgłaszanych sprawach.

Numer
Tryb
Adresat
Temat sprawy Data i treść wniosku Data i treść odp. Uwagi
122/2018/UMK
UIP
UMK
Likwidacja przejazdów przez tory kolejowe w Łagiewnikach, a połączenie pieszo-rowerowe ul. Siostry Faustyny z ul. Zakopiańską – UIP prezentacja ze spotkania z mieszkańcami 2018-12-22 (pdf) 2018-12-28

(pdf-skan)

(doc)

Załącznik-Prezentacja

2019-01-17: skarga na formę odpowiedzi (pdf)

2019-02-19: odp. na skargę (txt)

122/2018
241 KPA
PMK
Likwidacja przejazdów przez tory kolejowe w Łagiewnikach, a połączenie pieszo-rowerowe ul. Siostry Faustyny z ul. Zakopiańską 2018-12-19 (pdf)

Załącznik1

Załącznik2

2019-01-17 (pdf-skan)

pdf-czytelny

 
121/2018
241 KPA
GDDKiA
Uwagi do projektu S52 – GDDKiA 2018-12-18 (pdf) 2019-01-10 (pdf-skan)  
120/2018
241 KPA
PMK
Uwagi do studium – Kładka Bodzów-Przegorzały 2018-12-18 (pdf)    
119/2018
241 KPA
ZDMK
Nielegalne przyciski przy sygnalizacji świetlnej na przejazdach rowerowych przez ul. Pawią oraz ul. Warszawską, Kraków 2018-12-17 (pdf) 2019-01-23: Odp1 (pdf)
Odp2 (pdf)
 
118/2018
UIP
ZDMK
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – raport z audytu (UIP) 2018-12-17 (pdf) 2018-12-24 (pdf)

Załącznik-raport

 
117/2018
241 KPA
ZDMK
Wprowadzenie przedstawiciela Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów do
Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych
2018-12-13 (pdf) 2019-01-14 (txt)  
116/2018
UIP
ZDMK
Zarząd dróg ul. Borsucza, Cegielniana, Wielicka 2018-12-12 (pdf) 2018-12-21 (pdf)

Załącznik jpg

 
115/2018
221 KPA
PMK
Nieprawidłowa organizacja ruchu na ul. Grottgera w Krakowie 2018-12-05 (pdf) 2019-02-08 (txt) 2018-12-28: odpowiedź ZDMK (pdf)

2019-01-02: skarga do BKW (pdf)

2019-02-04: przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi do 2019-02-18 (txt)

114/2018
UIP
PMK
Realizacja rowerowego budżetu obywatelskiego miasta Krakowa za rok 2014 2018-12-05 (pdf) 2018-12-13 (pdf)  
113/2018
221 KPA
PMK
Nieprawidłowości w budowie infrastruktury rowerowej przy stacji paliw przy ul. Płk Dąbka i Rybitwy 2018-12-03
wniosek-pdf, zał1, zał2, zał3
2019-01-03 (txt)

2019-02-01 (txt) – druga odp. w tej samej sprawie

2019-01-03: Prace naprawcze mają zostać wykonane na wiosnę 2019
112/2018
241 KPA
ZDMK
Organizacja ruchu przed Teatrem Bagatela 2018-11-28 (pdf) 2018-12-10:
pdf-UIP pdf-KPA
zał-skan
 
111/2018
UIP
ZDMK
Lista ulic wewnętrznych gminnych 2018-11-28 (pdf) 2018-12-11 (pdf) 2018-12-11: skarga do BKW na łamanie prawa w ZDMK (pdf)

2019-01-11: odp. na skargę (txt)

110/2018
UIP
ZDMK
Oznakowanie i POR ul. Krupniczej i Czystej 2018-11-28 (pdf) 2018-12-07:
odp-pdf
Opinia policji
Zatwierdzenie
Rysunek
Rysunek2
Rysunek3
 
109/2018
241 KPA
ZDMK
Uszkodzenia nawierzchni przejazdu dla rowerów w Krakowie na ul. Franciszkańskiej 2018-11-26 (pdf) 2018-12-07 (pdf)  
108/2018
241 KPA
ZDMK
Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Bunscha – audyt 2018-11-26 (pdf) 2019-01-09 (pdf)

(docx)

2019-01-02: skarga na bezczynność ZDMK (pdf)

2019-01-28: odp. na skargę (txt)

107/2018/TL/2
221 KPA
WK
Stosowanie w spółce Trasa Łagiewnicka S.A. Standardów rowerowych dla Miasta Krakowa – skarga 2019-01-17 (pdf) 2019-03-18 (txt) 2019-02-18: przedłużenie terminu załatawienia sprawy do 2019-03-17 (txt)

2019-02-20: ponaglenie do SKO (pdf)

2019-02-28: przekazanie do SKO (txt)

2019-03-07: SKO przekazuje ponaglenie do RMK (pdf)

2019-04-02: przedłużenie terminu załatwienia sprawy przez RMK do dnia 2019-06-30 (!) (pdf)

2019-06-10: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK (pdf)

2019-06-14: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK (pdf)

2019-06-28: informacja o sposobie załatwienia skargi przez RMK (pdf)

2019-06-28: uchwała RMK nr XIX/405/19

107/2018
UIP
Stosowanie w spółce Trasa Łagiewnicka S.A. Standardów rowerowych dla Miasta Krakowa 2018-11-19 (pdf) 2018-12-05 (skan-pdf)

2018-03-04 (pdf)

2018-11-22: PMK przekazuje wniosek do TŁ S.A. (pdf)

2018-11-28: wniosek o kontrolę BIP i ePUAP TŁ S.A. (pdf)

2018-12-04: BKW wzywa/pyta czy skarga to na pewno skarga… (txt)

2018-12-04: odpowiedź na wezwanie BKW (pdf)

2018-12-28: odpowiedź na skargę (pdf-skan)

107/2018
UIP
MOSKW
Stosowanie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Wschód Standardów rowerowych dla Miasta Krakowa 2018-11-19 (pdf) 2018-12-11 (pdf)  
107/2018
UIP
GK
Stosowanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej Standardów rowerowych dla Miasta Krakowa 2018-11-19 (pdf) 2018-11-28 (pdf-skan) (doc)  
107/2018
UIP
ZIM
Stosowanie w ZIM Standardów rowerowych dla Miasta Krakowa 2018-11-19 (pdf) 2018-11-28 (pdf-skan) (docx)  
107/2018
UIP
ZZM
Stosowanie w ZZM Standardów rowerowych dla Miasta Krakowa 2018-11-19 (pdf) 2018-12-18 (skan-pdf) 2018-12-04: ZZM informuje, że ma dużo pracy i przedłuża termin odpowiedzi na wniosek do dnia 2018-12-18 (skan-pdf)
107/2018
UIP
ZDMK
Stosowanie w ZDMK Standardów rowerowych dla Miasta Krakowa 2018-11-19 (pdf) 2018-12-03 (pdf) 2018-12-11: wniosek do BKW o kontrolę procedur UIP w ZDMK (pdf)

2018-01-08: odp. v-ce Prezydenta Kuliga (txt)

106/2018
UIP MOSKW
Stan realizacji budżetu „rowerowego” – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód 2018-11-14
(pdf-MOSKW)
2018-12-11 (pdf)  
106/2018
UIP
ZIM
Stan realizacji budżetu „rowerowego” – Zarząd Inwestycji Miejskich 2018-11-14
(pdf-ZIM)
2018-11-20 (pdf) (docx)  
106/2018
UIP
GK
Stan realizacji budżetu „rowerowego” – Wydział Gospodarki Komunalnej UMK 2018-11-14 (pdf-GK) 2018-11-28 (pdf-skan) (doc)  
105/2018
UIP
PMK
Wiślana Trasa Rowerowa na terenie Krakowa 2018-11-14 (pdf) 2018-11-27 (pdf)  
104/2018
241 KPA
PMK
Stan nawierzchni drogi dla rowerów (DDR) Kraków, Bulwar Kurlandzki 2018-11-14 (pdf)   2018-11-29: przekazano do ZZM (pdf-skan)

2019-01-02: skarga do Komisji Rewizyjnej RMK (pdf)

2019-01-31: RMK przedłuża sobie termin do 2019-04-30 (!)

2019-02-01: RMK pyta PMK o stanowisko w sprawie (pdf-skan)

2019-02-14: pismo od ZDMK (pdf-skan)

2019-02-14: pismo ZDMK do gazowni (pdf-skan)

2019-04-02: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków Rady Mista Krakowa (pdf-skan)

2019-04-05: odp. na zaproszenie RMK (pdf)

2019-04-09: pismo od radnego Kality (pdf)

2019-04-11: zapytanie do Przewodniczącego RMK (pdf)

2019-04-25: udostępnienie akt sprawy przez RMK (pdf-skan)

2019-04-24: informacja o sposobie załatwienia skargi przez RMK (pdf)

2019-04-27: skarga do Wojewody na działanie RMK (pdf)

2019-05-21: informacja o sposobie załatwienia skargi (pdf) – skarga zasadna

2019-05-21: wystąpienie Wojewody do Rady Miasta Krakowa (pdf)

103/2018
241 KPA
PMK
Stan nawierzchni DDR Kraków wały Wisły Plaza-Mogiła 2018-11-14 (pdf) 2018-12-12 (pdf)  
102/2018/4/MIR
UIP
MIR
Bezpieczeństwa na PdP i przejeździe dla rowerów (PdR) przez ul. Zakopiańską, Kraków – projekt organizacji ruchu 2019-01-02 (pdf) 2019-01-16 (pdf-skan) 2019-01-17: skarga dot. formy odpowiedzi (pdf)

2019-02-18: odp. na skargę (txt)

102/2018/4
UIP
ZDMK
Bezpieczeństwa na PdP i przejeździe dla rowerów (PdR) przez ul. Zakopiańską, Kraków – projekt organizacji ruchu 2019-01-02 (pdf) 2018-01-16 (pdf)  
102/2018/WOJ
241 KPA
Wojewoda Małopolski
Bezpieczeństwa na PdP przez ul. Zakopiańską, Kraków – wniosek o kontrolę do Wojewody Małopolskiego 2018-12-18 (pdf) 2019-01-07: informacja Wojewody do PMK (pdf) 2019-02-08: odp. PMK do Wojewody (txt)
102/2018/RMK
241 KPA
RMK
Bezpieczeństwa na PdP przez ul. Zakopiańską, Kraków – wniosek do Komisji Rewizyjnej RMK 2018-12-18 (pdf) 2019-05-15 (pdf) kontynuacja w 2019: 9/2019


2019-01-21: przedłużenie załatwienia sprawy do 2019-04-30 (!) (pdf-skan)

2019-01-21: ponaglenie do SKO wz z przewlekłością postępowania w RMK (pdf)

2019-04-02: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków Rady Mista Krakowa (pdf-skan)

2019-04-05: odpowiedź na zaproszenie RMK (pdf)

2019-04-25: przedłużenie terminu do 2019-05-15 (pdf)

2019-04-29: skarga do Wojewody na łamanie kpa (pdf)

2019-04-29: ponaglenie do SKO (pdf)

2019-05-07: przekazanie ponaglenia (pdf)

2019-05-15: informacja o sposobie załatwienia skargi przez RMK + Uchwała Nr XV/299/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.
(pdf) 

2019-05-17: SKO przekazuje ponaglenie (jako skargę) do Wojewody (pdf)

2019-05-24: skarga do RMK dot. sposobu załatwienia skargi (pdf)

2019-05-28: odp. wojewody na ponaglenie przekazane przez SKO (pdf)

102/2018/3
221 KPA
PMK
Skarga wz z możliwym niedopełnieniem obowiązków przy wdrażaniu organizacji ruchu  na ul. Zakopiańskiej 2018-12-16 (pdf)   2019-01-16: przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi do dnia 2019-02-16 (txt)

2019-02-19: odp. na skargę (txt)

102/2018/2
UIP
ZDMK
Bezpieczeństwa na PdP i przejeździe dla rowerów (PdR) przez ul. Zakopiańską, Kraków – projekt organizacji ruchu 2018-11-27 (pdf) 2018-12-11 (pdf)

POR1_cz1
POR1_cz2
POR1_cz3
POR1_cz4
POR1_cz5
POR1_cz6
POR1_cz7
POR1_cz8
POR1_cz9
POR2
POR3
Protokół_1
Protokół_2
Protokół_3

2018-12-11: skarga do BKW na notoryczne łamania prawa do informacji publicznej w ZDMK (pdf)

2018-12-18: wycofanie skargi w związku z udostępnieniem załączników (e-mail)

102/2018/TŁ
241 KPA
TŁ S.A.
Bezpieczeństwa na PdP i przejeździe dla rowerów (PdR) przez ul. Zakopiańską, Kraków 2018-11-27 (pdf) 2018-12-06 (skan-pdf)  
102/2018
241 KPA
PMK
Bezpieczeństwa na PdP i przejeździe dla rowerów (PdR) przez ul. Zakopiańską, Kraków 2018-11-14 (pdf) 2018-12-14 (pdf)

Załącznik1
Załącznik2

 
101/2018
UIP
PMK
Aktualizacja Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa (4) 2018-11-11 (pdf) 2018-11-23 (pdf) kontynuacja sprawy 22/2018

2018-11-15: PMK publikuje Zarządzenie nr 3113/2018 w sprawie wprowadzenia Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa

Załącznik do zarządzenia – Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa (pdf)

100/2018
241 KPA
ZDMK
Wnioskowane środki na realizację złożonych deklaracji w budżecie na rok 2019 2018-11-09 (pdf) 2019-01-04 (pdf)

Załącznik (xlsx)

2018-11-16: przedłużenie terminu załatwienia sprawy do 2019-01-09 (pdf)
99/2018
241 KPA
ZDMK
Stan nawierzchni pochylni na Bulwarach Wiślanych w Krakowie 2018-11-09 (pdf)   2018-11-19: przekazanie do ZZM (pdf)

2018-12-02: skarga do BKW na bezczynność ZZM (pdf)

2019-02-22: odp. na skargę (txt)

98/2018
241 KPA
ZDMK
Niekompletne oznakowanie przejazdu dla rowerzystów (PdR) pod Wawelem w Krakowie 2018-11-08 (pdf) 2019-01-29 (pdf) 2018-12-11: skarga do BKW na bezczynność ZDMK (pdf)

2019-01-11: odp. na skargę (txt)

97/2018
241 KPA
ZDMK
Niekompletne oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego (CPR), Kraków, ul. Opolska 2018-11-08 (pdf) 2018-11-23 (pdf)  
96/2018
241 KPA
ZDMK
Uszkodzenia nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego (CPR), Kraków, ul. Kapelanka 2018-11-08 (pdf) 2018-11-22 (pdf)  
95/2018
241 KPA
ZDMK
Wadliwe wykonanie drogi dla rowerów / ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Konopnickiej w Krakowie 2018-11-08 (pdf) 2019-01-08 (pdf) 2018-12-11: skarga na bezczynność ZDMK (pdf)

2018-12-12: dokumentacja fotograficzna KMR: foto1  foto2  foto3 

2019-01-11: odp. na skargę (txt)

94/2018/2
UIP
ZDMK
Zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w rejonie budynku
zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej 1 w Krakowie – UIP
2018-11-30 (pdf) 2018-12-13 (pdf)
załącznik
 
94/2018
241 KPA
ZDMK
Zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w rejonie budynku
zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej 1 w Krakowie
2018-10-03 (pdf) 2018-10-31 (pdf)  
93/2018/3
UIP
SM
Zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w rejonie budynków
zlokalizowanych przy ul. Wielickiej 24-26A w Krakowie – lista ulic gminnych wewnętrznych (UIP) 
2018-12-11 (pdf) 2018-12-28 (pdf-skan)

2019-02-01: (doc)

2019-02-01: odpowiedź 2 (pdf-skan)

2019-01-18: skarga wz z nieczytelnym skanem (pdf)

2019-02-15: odp. na skargę z WK (txt)

93/2018/2
241 KPA
SM
Zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w rejonie budynków
zlokalizowanych przy ul. Wielickiej 24-26A w Krakowie
2018-10-30 (pdf-wniosek) (załącznik) 2018-11-08 (pdf-skan)  
93/2018
241 KPA
ZIKiT
Zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w rejonie budynków
zlokalizowanych przy ul. Wielickiej 24-26A w Krakowie
2018-09-19 (pdf) 2018-10-24 (pdf)  
92/2018
241 KPA
UJ
Remont drogi dla rowerów (DDR) i pielęgnacja drzew wzdłuż ul. Reymonta przed Alejami w Krakowie 2018-08-09 (pdf) 2018-08-14 (pdf-skan)  
91/2018
UIP
ZIKiT
Stan przygotowania budowy drogi dla rowerów do Borku Fałęckiego w Krakowie 2018-08-09 (pdf) 2018-08-21 (pdf)  
90/2018
241 KPA
ZIKiT
Maksymalizacja działania sygnalizacji na al. JP2 x ul. Meissnera 2018-08-07 (pdf) 2018-08-21 (pdf)  
89/2018
241 KPA
ZIKiT
Wycięte słupki ul. Krupnicza i Kładka rowerowa ojca Bernatka w Kraków 2018-06-20 (txt) (zał. 1) (zał. 2) 2018-07-02 (skan pdf)  
87/2018/2
UIP
BKW
Oznakowanie poziome PdR ul. Grunwaldzka wzdłuż ul. Mogilskiej 2018-11-30 (pdf) 2018-12-13 (pdf)

zał1  zał2  zał3

 
87/2018
241 KPA
BKW
Oznakowanie poziome PdR ul. Grunwaldzka wzdłuż ul. Mogilskiej 2018-06-22 (pdf) 2018-07-24 (txt)  
86/2018
UIP
ZIKiT
Oznakowanie DDR na Rondzie Mogilskim (naklejki) 2018-06-22 (pdf) 2018-07-06 (pdf)  
85/2018
241 KPA
ZZM
Widoczność kierowca-rowerzysta, łąka kwietna M.Konopnickiej 2018-06-21 (pdf) 2018-07-06 (pdf) 2018-06-21: wniosek do BKW o kontrolę prewencyjną (pdf)

2018-07-03: informacja BKW do ZZM wz z wnioskiem (txt)

84/2018
241 KPA
ZIKiT
 Maksymalizacja bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na skrzyżowaniu ul. Reymonta z al. Mickiewicza 2018-06-20 (pdf) 2018-07-13 (pdf)  
83/2018
241 KPA
PMK
Organizacja ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ul. Reymonta – al. Mickiewicz – ul. Czysta 2018-06-20 (pdf) 2018-07-20 (skan pdf) Kontynuacja sprawy 53/2018
82/2018
241 KPA
PMK
Jakość usług wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie 2018-06-20 (pdf) 2018-07-24 (txt)  
81/2018/2
241 KPA
ZIKiT
Stan drogi dla rowerów na ul. Conrada w Krakowie (2) 2018-08-07 (pdf) 2018-09-04 (pdf)  
81/2018
241 KPA
ZIKiT
Stan drogi dla rowerów na ul. Conrada w Krakowie 2018-06-20 (pdf) 2018-07-22 (pdf) (zał1) (zał2) (zał3) (zał4) (zał5) (zał6) (zał7)  
80/2018
241 KPA
PMK
Nielegalne przyłącze energetyczne na DDR („Przystań na plaży”) 2018-06-20 (pdf) 2018-07-24 (txt)  
79/2018
UIP
ZIKiT
Sprawozdania roczne Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie 2018-06-18 (pdf) 2018-07-12 (pdf) (zał-„sprawozdanie” za rok 2017) Kontynuacja spraw:
11/2018 i 27/20182018-07-11: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)2018-08-09: odp. na skargę (txt)
78/2018/2
241 KPA
PMK
Umieszczanie koszy na przejeździe rowerowym – Bagatela (2) 2018-11-26 (pdf) 2018-12-10 (pdf) (zał)  
78/2018
241 KPA
ZIKiT
Umieszczanie koszy na przejeździe rowerowym – Bagatela 2018-06-13 (pdf) 2018-07-12 (pdf)  
77/2018
241 KPA
BKW
Nieprawidłowe oznakowanie al. Bora Komorowskiego 2018-06-13 (pdf)

 

2018-12-05 (skan-pdf)  
76/2018
241 KPA
ZIKiT
Nierówności przejazdu dla rowerów na Rondzie Grunwaldzkim 2018-06-12 (pdf) 2018-07-02 (pdf)  
75/2018
241 KPA
ZIKiT
Naprawa gwarancyjna nawierzchni kontrapasa na przystanku Stary Kleparz 2018-06-11 (pdf) 2018-06-28 (pdf)  
74/2018/2
UIP
ZDMK
Oznakowanie przewężenia CPR na ul. Kapelanka (IoM) – UIP 2018-11-30 (pdf) 2018-12-10 (pdf)  
74/2018
241 KPA
ZIKiT
Oznakowanie przewężenia CPR na ul. Kapelanka (IoM) 2018-06-11 (pdf) 2018-07-12 (pdf)  
73/2018
241 KPA
ZIKiT
Wyznaczenie pasa do skrętu dla rowerów na ul. Rollego (IoM) 2018-06-11 (pdf) 2018-07-12 (pdf)  
72/2018
241 KPA
ZIKiT
Uwagi audytowe do projektu budowy łącznicy Most Kotlarski 2018-06-11 (pdf) 2018-06-29 (pdf)  
71/2018/ZDMK/3
UIP
ZDMK
Montaż urządzeń BRD uniemożliwiających wjazd samochodów na ciąg pieszo-rowerowy na ul. Reymana (3) – UIP 2018-11-30 (pdf) 2018-12-14 (pdf)

zał1

zał2

 
71/2018/2
UIP
ZIKiT
Montaż urządzeń BRD uniemożliwiających wjazd samochodów na ciąg pieszo-rowerowy na ul. Reymana (2) 2018-08-07 (pdf) 2018-08-24 (pdf)  
71/2018
241 KPA
SM
Kontrole wjazdu samochodów na ciąg pieszo-rowerowy na ul. Reymana 2018-06-05 (pdf) 2018-07-04 (pdf)  
71/2018
241 KPA
ZIKiT
Montaż urządzeń BRD uniemożliwiających wjazd samochodów na ciąg pieszo-rowerowy na ul. Reymana 2018-06-05 (pdf) 2018-06-29 (pdf)  
70/2018
241 KPA
ZIKiT
Wysokość krawężników na nowych drogach dla rowerów w Krakowie 2018-06-04 (pdf) 2018-07-02 (pdf)  
69/2018/2
UIP
PMK
Nieprawidłowe oznakowanie DDR przy hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie – UIP 2018-11-30 (pdf) 2018-12-17 (pdf) 2018-12-14: przekazanie do ZDMK (txt)
69/2018
241 KPA
PMK
Nieprawidłowe oznakowanie DDR przy hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie 2018-06-03 (pdf) 2018-07-04 (skan pdf)  
68/2018/2
241 KPA
SM
Nieprawidłowe parkowanie na trasie rowerowej ul. Zabłocie 43a, Kraków (2) 2018-11-28 (pdf) 2018-12-20 (pdf-skan)  
68/2018
241 KPA
SM
Nieprawidłowe parkowanie na trasie rowerowej ul. Zabłocie 43a, Kraków 2018-06-01 (pdf) 2018-06-28 (pdf)  
67/2018
241 KPA
ZIKiT
Uwagi do Projektu Wykonawczego Trasy Łagiewnickiej w ramach procedury audytu „rowerowego” 2018-06-01 (pdf) 2018-06-29 (pdf)  
66/2018
241 KPA
ZIKiT
Realizacja Kontraktu 100 rozwiązań w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie 2018-06-01 (pdf) 2018-06-13 (pdf)  
65/2018
241 KPA
ZIKiT
Działanie sygnalizacji oraz niesprawna detekcja rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Brożka x Borsucza 2018-06-01 (pdf) 2018-06-13 (pdf)  
64/2018/2
UIP
ZDMK
Dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku w ul. Wadowickiej – UIP 2018-11-30 (pdf) 2018-12-12 (pdf)  
64/2018
241 KPA
ZIKiT
Dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku w ul. Wadowickiej (IoM) 2018-05-29 (pdf) 2018-06-29 (pdf)  
63/2018
241 KPA
ZIKiT
Oznakowanie wjazdu na Bulwar Podolski 2018-05-25 (pdf) 2018-08-30 (pdf-skan) 2018-06-22: przekazanie do Wody Polskie (pdf)

2018-08-22: skarga na bezczynność RZGW w Krakowie (pdf)

2018-09-11: odp. na skargę

62/2018
241 KPA
KRMiDK
„500 km dróg dla rowerów w Krakowie” – wniosek o udost. nagrania z posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony  Powietrza 2018-05-25 (pdf) 2018-06-08 (pdf-skan)  
61/2018
241 KPA
BKW
Nieprawidłowe oznakowanie poziome na skrzyżowaniu ul. Brożka x ul. Borsucza 2018-05-24 (pdf) 2018-06-26 (txt)  
60/2018
241 KPA
SM
Postój autobusów przy DDR na ul. Warszawskiej – wniosek o kontrole zachowań pieszych (zgodnie z poradą ZIKiT) 2018-06-13 (pdf) 2018-07-10 (pdf) (zał)  
60/2018
241 KPA
ZIKiT
Postój autobusów przy DDR na ul. Warszawskiej – wniosek o przeniesienie 2018-06-13 (pdf) 2018-07-12 (pdf)  
60/2018
241 KPA
ZIKiT
Postój autobusów przy DDR na ul. Warszawskiej 2018-05-24 (pdf) 2018-06-08 (pdf)  
59/2018/2
UIP
ZIKiT
Oznakowanie poziome na DDR wzdłuż ul. Mogilskiej – UIP  2018-06-22 (pdf) 2018-07-06 (pdf)  
59/2018
241 KPA
ZIKiT
Oznakowanie poziome na DDR wzdłuż ul. Mogilskiej 2018-05-24 (pdf) 2018-06-19 (pdf)  
58/2018
UIP
ZIKiT
Udostępnienie umowy na bieżącą obsługę prawną ZIKiT w zakresie spraw związanych z polityką rowerową oraz zadań realizowanych przez pion Zastępcy Dyrektora ZIKiT ds. Infrastruktury 2018-05-23 (pdf) 2018-06-07 (pdf) 2018-06-07 – zapytanie do BKW wz z udzieloną odpowiedzią (pdf)

2018-07-09 – email – odp. BKW (skan PDF)

57/2018
241 KPA
ZIKiT
Połączenie drogą dla rowerów (i chodnikiem) ul. Życzkowskiego z ul. Skarżyńskiego, Kraków 2018-05-17 (pdf) 2018-05-24 (pdf)  
56/2018
UIP
ZIKiT
Widoczność na skrzyżowaniu DDR wzdłuż ul. Mogilskiej z ul. Grunwaldzką 2018-05-17 (pdf) 2018-06-05 (pdf, zał1)  Kontynuacja sprawy KMR/11/2017

2018-06-04: skarga do BKW wz z beczynnością ZIKiT (pdf)

2018-07-04 – email – odp. BKW (skan PDF)

55/2018/2
UIP
ZDMK
Stan nawierzchni drogi dla rowerów wzdłuż ul. Monte Cassino + oznakowanie poziome – UIP 2018-11-28 (pdf) 2018-12-10 (pdf) 2018-12-03: ZDMK w „wezwaniu” przynaje, że nie panuje nad korespondencją (pdf)

2018-12-03: odpowiedź na „wezwanie” (txt)

55/2018
241 KPA
ZIKiT
 Stan nawierzchni drogi dla rowerów wzdłuż ul. Monte Cassino + oznakowanie poziome 2018-05-09 (pdf) 2018-05-28 (pdf)  
54/2018
241 KPA
KMP
Nieprawidłowe prędkości w SEWIK 2018-05-08 (pdf) 2018-05-24 (txt)  
53/2018
UIP
ZIKiT
Zlikwidowany przejazd dla rowerów przez ul. Reymonta wzdłuż ATW 2018-05-25 (pdf) 2018-06-05 (pdf, zal1, zal2, zal3, zal4, zal5, zal6, zal7)  
53/2018
UIP
ZIKiT
Zlikwidowany przejazd dla rowerów przez ul. Reymonta wzdłuż ATW 2018-05-08 (pdf)

 

2018-05-16 (pdf) 2018-05-23: skarga do BKW wz z niekompletną odpowiedzią (pdf)

2018-06-26: odp na skargę (txt)

51/2018
UIP
ZIKiT
Stan własności drogi dla rowerów na Reymonta, Kraków (odcinek przed ATW) 2018-05-04 (pdf) 2018-05-16 (pdf)  
50/2018
241 KPA, UIP
ZIKiT
 Planowany, niezrealizowany remont oraz aktualny stan nawierzchni ul. Parkowej 2018-05-04 (pdf) (pdf-UIP) 2018-05-29 (pdf) 2018-05-29: skarga do BKW wz z nieterminową odpowiedzią

2018-06-29: odp. BKW (skan pdf)

49/2018/2
UIP
ZIKiT
Oznakowanie poziome (toru jazdy rowerów) na ul. Strzeleckiej – UIP 2018-11-28 (pdf) 2018-12-06 (pdf)  
49/2018
241 KPA
ZIKiT
Oznakowanie poziome (toru jazdy rowerów) na ul. Strzeleckiej  2018-05-04 (pdf)  2018-06-05 (pdf) 2018-06-04: skarga do BKW wz z bezczynnością ZIKiT (pdf)

2018-06-04: ponaglenie do SKO wz z bezczynnością ZIKiT (pdf)

2018-06-12: informacja ZIKiT przekazana SKO (pdf-skan)

2018-06-28: postanowienie SKO (pdf)

2018-06-29: wniosek do SKO o ponowne rozpatrzenie ponaglenia (pdf)

2018-07-04: odp. BKW (skan pdf)

2018-07-18: SKO uchyla zaskarżone postanowienie (pdf)

48/2018
241 KPA
ZIKiT
Budowa drogi dla rowerów na ul. Okulickiego 2018-05-04 (pdf) 2018-06-05 (pdf) 2018-06-04: skarga do BKW wz z bezczynnością ZIKiT (pdf)

2018-06-04: ponaglenie do SKO wz z bezczynnością ZIKiT (pdf)

2018-06-12: Informacja ZIKiT przekazana SKO (pdf-skan)

2018-06-28: postanowienie SKO (pdf)

2018-06-29: wniosek do SKO o ponowne rozpatrzenie ponaglenia (pdf)

2018-07-04: odp. BKW (skan pdf)

2018-07-18: SKO uchyla zaskarżone postanowienie (pdf)

47/2018/3
241 KPA
ZIKiT
Wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Piastowską (3) – UIP 2018-08-09 (pdf) 2018-08-21 (pdf)  
47/2018/2
UIP
ZIKiT
Wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Piastowską (2) – UIP 2018-06-23 (pdf) 2018-07-06 (pdf)  
47/2018
241 KPA
ZIKiT
Wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Piastowską 2018-05-04 (pdf) 2018-06-05 (pdf) 2018-06-04: skarga do BKW wz z bezczynnością ZIKiT (pdf)

2018-06-04: ponaglenie do SKO wz z bezczynnością ZIKiT (pdf)

2018-06-12: Informacja ZIKiT przekazana SKO (pdf-skan)

2018-06-28: odp. SKO (pdf)

2018-06-29: wniosek do SKO o ponowne rozpatrzenie ponaglenia (pdf)

2018-07-04: odp. BKW (skan PDF)

2018-07-18: SKO uchyla zaskarżone postanowienie (pdf)

46/2018
241 KPA
ZIKiT
Remont przejazdów rowerowych pod Wawelem 2018-05-04 (pdf) 2018-05-17 (pdf)  2018-07-11: skarga do BKW (pdf)

2018-08-09: odp. na skargę (txt)

45/2018
241 KPA
ZIKiT
Brak rowerów na stacjach Wavelo 2018-04-27 (pdf)  2018-05-23 (pdf)  
44/2018
UIP
ZIKiT
Umowa na prowadzenie systemu Wavelo 2018-04-27 (pdf) 2018-05-11 (pdf-pismo przewodnie) 

Zał1
Zał2
Zał3
Zał4
Zał5
Zał6
Zał7

Prezentujemy pliki PDF w takiej postaci w jakiej udostępnił je ZIKiT (odwrócone o 180 stopni oraz w kawałkach). 

Poniżej wersja jednolita, do której odczytania nie trzeba stawać na głowie: 

Umowa i załączniki – jeden PDF

43/2018/2
UIP
ZIKiT
Rynek Dębnicki i ul. Bałuckiego – oznakowanie poziome (UIP) 2018-11-28 (pdf) 2018-06-12 (pdf)  
43/2018
241 KPA
ZIKiT
Rynek Dębnicki i ul. Bałuckiego – oznakowanie poziome 2018-04-27 (pdf) 2018-05-16 (pdf)  
42/2018
241 KPA
ZIKiT
Stan drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bernardyńskiej i na Moście Grunwaldzkim w Krakowie 2018-04-26 (pdf) 2018-06-06 (pdf) 2018-05-16: Protokół z badania (skan PDF)

2018-05-29: skarga do BKW wz z brakiem odpowiedzi na wniosek

2018-07-04: email – odp. BKW (skan pdf)

41/2018
241 KPA
BKW
Kontrola skrajni drogi dla rowerów (DDR) na Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie 2018-06-10 (pdf) 2018-07-11 (pdf)  
41/2018
241 KPA
ZIKiT
Znaki drogowe w skrajni drogi dla rowerów (DDR) na Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie 2018-04-25 (pdf) 2018-05-22 (pdf)   
40/2018
UIP
ZIKiT
Udostępnienie projektu czasowej organizacji ruchu wz z zamknięciem drogi rowerowej w rejonie Dworca Głównego w relacji Politechnika – tunel w kierunku ul. Wita Stwosza 2018-05-24 (pdf) 2018-06-06 (pdf)  
40/2018
241 KPA
ZIKiT
Zamknięcie drogi rowerowej w rejonie Dworca Głównego w relacji Politechnika – tunel w kierunku ul. Wita Stwosza 2018-04-18 (pdf)

 

2018-05-23 (pdf)

 

2018-05-19: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf) 

2018-06-18: odp. na skargę (txt)

2018-05-20: ponaglenie w związku z bezczynnością organu (pdf)
2018-05-23: ponaglenie  wycofane na prośbę ZIKiT

39/2018
241 KPA
ZIKiT
Wyznaczenie brakującego przejazdu dla rowerów przez ul. Zakopiańską w relacji Brożka – Tischnera 2018-04-18 (pdf)

2018-05-23 (pdf)

 2018-05-21 (pdf) 2018-05-19: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf) 

2018-06-14: odp. na skargę (txt)

2018-05-20: ponaglenie w związku z bezczynnością organu (pdf) 
2018-05-23: ponaglenie wycofane na prośbę ZIKiT

38/2018
241 KPA
ZIKiT
Organizacja ruchu i oznakowanie ul. Senatorskiej 2018-04-18 (pdf) 2018-05-24 (pdf) 2018-05-19: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf) 

2018-06-14: odp. na skargę (txt)

37/2018/6
UIP
ZDMK
Niesprawna winda i pochylnia ul. Zakopiańska na wys. ul. Siostry Faustyny (6) 2018-11-14 (pdf) 2018-11-26 (pdf)  
37/2018/5
UIP
ZIKiT
Niesprawna winda i pochylnia ul. Zakopiańska na wys. ul. Siostry Faustyny (5) 2018-08-07 (pdf) 2018-09-14 (pdf)

zał1, zał2

2018-11-14: skarga do BKW (pdf)

2018-12-14: odp na skargę (txt)

37/2018
241 KPA
ZIKiT
Niesprawna winda i pochylnia ul. Zakopiańska na wys. ul. Siostry Faustyny 2018-05-29 (pdf)

2018-06-04 (pdf)

2018-06-07 (pdf)

2018-06-13 (pdf)

2018-06-18 (pdf)

2018-06-29 (pdf)

 
37/2018
241 KPA
ZIKiT
Niesprawna winda i pochylnia ul. Zakopiańska na wys. ul. Siostry Faustyny 2018-04-18 (pdf)

2018-05-17 (pdf)

 

2018-05-09 (pdf)

2018-05-11 załącznik (pdf)

2018-05-25 (pdf)

2018-05-09: brak załącznika, o którym mowa w odpowiedzi

2018-05-17: wniosek do BKW o wyjaśnienie wątpliwości

2018-06-18: odpowiedź BKW (txt)

36/2018/2
UIP
ZIKiT
Schody i rampa ul. Do Wilgi – Zakopiańska. Brak rynien na schodach (2) – UIP 2018-06-23 (pdf) 2018-06-28 (pdf) 2018-08-08: Zdjęcia wykonanej prowadnicy dla rowerów
36/2018
241 KPA
ZIKiT
Schody i rampa ul. Do Wilgi – Zakopiańska. Brak rynien na schodach. 2018-04-18 (pdf) 2018-05-08 (pdf)   
35/2018/4
UIP
ZIKiT
Udostępnienie protokołu wykonania projektu stałej organizacji ruchu na ul. Smoleńsk 2018-11-23 (pdf) 2018-12-20 (pdf)

Zał-zlecenie

Zał-Protokół

2018-12-10: przedłużenie terminu do 2018-12-20 (pdf)
35/2018/3
UIP
ZIKiT
Udostępnienie protokołu wykonania projektu stałej organizacji ruchu na ul. Smoleńsk 2018-06-07 (pdf) 2018-06-21 (pdf)  
35/2018/2
241 KPA
SM
Kontrole parkowania na ul. Smoleńsk (SM) 2018-05-08 (pdf) 2018-06-04 (pdf)  
35/2018
UIP
ZIKiT
Udostępnienie projektu organizacji ruchu rowerowego ul. Smoleńsk w Krakowie 2018-05-23 (pdf) 2018-06-07 (pdf, zał1, zał2)

2018-06-27 (pdf, zal1, zal2, zal3)

2018-06-12: skarga do BKW wz z nierzetelnym rozpatrzeniem wniosku (pdf)

2018-07-12: odp. BKW (skan pdf)

35/2018
241 KPA
ZIKiT
Organizacja ruchu rowerowego (kontrapas) i oznakowanie na ul. Smoleńsk w Krakowie

 

2018-04-17 (pdf)

 

 2018-05-21 (pdf) 2018-05-17: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)
34/2018/2
UIP
ZIKiT
Organizacja ruchu oraz oznakowanie w okolicy Kładki o. Bernatka i na kładce (2) – UIP 2018-06-23 (pdf) 2018-07-06 (pdf)  
34/2018
241 KPA
ZIKiT
Organizacja ruchu oraz oznakowanie w okolicy Kładki o. Bernatka i na kładce 2018-04-16 (pdf)  2018-05-16 (pdf)  
33/2018/6
UIP
ZDMK
Poprawa warunków ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Nowaczyńskiego – Monte Cassino – Kapelanka – Zielińskiego – UIP 2018-11-14 (pdf) 2018-11-28 (pdf)  
33/2018/5
UIP
ZIKiT
Poprawa warunków ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Nowaczyńskiego – Monte Cassino – Kapelanka – Zielińskiego – UIP 2018-08-09 (pdf) 2018-08-21 (pdf)  
33/2018/4
UIP
ZIKiT
Poprawa warunków ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Nowaczyńskiego – Monte Cassino – Kapelanka – Zielińskiego – UIP 2018-06-11 (pdf) 2018-07-12 (pdf) (zał1) (zał2) (zał3) (zał4) 2018-07-01: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)

2018-07-31: odp. BKW (skan PDF)

33/2018/3
241 KPA
ZIKiT
Poprawa warunków ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Nowaczyńskiego – Monte Cassino – Kapelanka – Zielińskiego 2018-05-17 (pdf) 2018-06-11 (pdf)  
33/2018
241 KPA
ZIKiT
Poprawa warunków ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Nowaczyńskiego – Monte Cassino – Kapelanka – Zielińskiego 2018-04-16 (pdf)

2018-04-20 (pdf2)

2018-05-11 (pdf)   
32/2018/3
UIP
ZIKiT
Projekt korekty organizacji ruchu na ul. Twardowskiego w Krakowie 2018-06-12 (pdf) 2018-06-27 (pdf)  
32/2018/2
UIP
ZIKiT
Projekt organizacji ruchu na ul. Twardowskiego w Krakowie 2018-05-17 (UIP, pdf) 2018-06-05 (pdf, załącznik) 2018-06-03: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)

2018-07-04 – email – odp. BKW (skan PDF)

32/2018
241 KPA
ZIKiT
Organizacja ruchu na ul. Twardowskiego – parkowanie na DDR i progi zwalniające 2018-04-16 (pdf)

 

2018-05-10 (pdf) 

 

 
31/2018
241 KPA
ZIKiT
Połączenie DDR wzdłuż Al. Pokoju na Dąbiu z DDR na wałami Wisły wzdłuż ul. Niepołomskiej 2018-04-16 (pdf) 2018-05-09 (pdf)  
30/2018
UIP
ZIKiT
Ruch rowerów w dwóch kierunkach na ul. Bursztynowej w Krakowie (2) -UIP 2018-06-23 (pdf) 2018-07-22 (pdf) 2018-07-11: skarga do BKW na bezczynność organu (pdf)
30/2018
241 KPA
ZIKiT
Ruch rowerów w dwóch kierunkach na ul. Bursztynowej w Krakowie 2018-04-11 (pdf)  2018-04-30 (pdf)  
29/2018
241 KPA
ZIKiT
Krawężniki w ciągu pieszo-rowerowym na Plantach Bieńczyckich 2018-04-11 (pdf) 2018-06-06 (pdf) 2018-04-25: przekazanie wniosku do ZZM (pdf)

2018-05-30: skarga do BKW wz z bezczynnością ZZM (pdf)

2018-05-30: ponaglenie do SKO wz z bezczynnością ZZM (pdf)

2018-07-07: odp. BKW na skargę (txt)

28/2018/3
UIP
ZDMK
Przejazdy rowerowe przez ul. Zarzecze i ul. Jabłonkowską (3) 2018-11-14 (pdf) 2018-11-23 (pdf)  
28/2018
241 KPA
ZIKiT
Przejazdy rowerowe przez ul. Zarzecze i ul. Jabłonkowską 2018-04-11 (pdf)

2018-05-08 (pdf)

2018-05-04 (pdf) 

2018-05-23 (pdf)

 
 27/2018
221 KPA
PMK
 Przeprowadzenie kontroli ws prawidłowości wykonania zarządzeń PMK ws sprawozdań rocznych z prac Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych 2018-04-11 (pdf) 2018-06-13 (txt) 2018-05-10 – przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy do 2018-06-08 (txt)

2018-06-08: przedłużenie terminu załatwienia sprawy do 2018-06-15 (txt)

2018-06-11: ponaglenie do SKO wz z przewlekłością sprawy (pdf)

2018-06-18: informacja BKW do SKO

2018-06-27: postanowienie SKO (pdf)

26/2018
241 KPA
ZIKiT
 Trasa rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa, Kraków 2018-04-06 (pdf)   2018-05-10 (pdf) 2018-05-08: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)

2018-06-01: odpowiedź BKW (txt)

2018-06-01 (pdf): skarga na sposób rozpatrzenia skargi (pdf)

2018-07-11: odp. BKW (pdf)

25/2018/5
UIP 
ZDMK
Kontrapasy na ul. Boczna, Szwedzka, Dworska (5) 2018-11-14 (pdf) 2018-11-26 (jpg) 2018-11-28: skarga do BKW na sposób rozpatrzenia wniosku (pdf)

2018-12-28: odp. na skargę (txt)

25/2018/4
UIP 
ZIKiT
Kontrapasy na ul. Boczna, Szwedzka, Dworska (4) 2018-08-07 (pdf) 2018-08-21 (pdf) (zał1)  
25/2018/3
UIP 
ZIKiT
Kontrapasy na ul. Boczna, Szwedzka, Dworska – UIP 2018-06-20 (pdf) 2018-07-06 (pdf) (zał-pdf)  
25/2018
UIP / 241 KPA
ZIKiT
Kontrapasy na ul. Boczna, Szwedzka, Dworska 2018-04-05 (pdf)

2018-04-18 (pdf)

 2018-04-11 (pdf)

2018-05-08 (pdf)

2018-05-25 (pdf)

2018-04-11: wniosek o uzupełnienie brakującego załącznika (txt)

2018-04-20: odp. na wniosek o załącznik (ZIKiT nie posiada)

24/2018/2
241 KPA
ZIKiT
Blokowanie przejazdu trasą rowerową nr 11, ul. Zabłocie, Kraków – uzupełnienie znaku B-36 2018-07-11 (txt) (zał. 1) (zał. 2) 2018-08-09 (skan pdf)  
24/2018
241 KPA
ZIKiT
Blokowanie przejazdu trasą rowerową nr 11, ul. Zabłocie, Kraków 2018-03-28 (pdf) 2018-04-25 (pdf)   
22/2018/3
UIP
PMK
Aktualizacja Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa (3) 2018-08-11 (pdf) 2018-08-27 (pdf)  
22/2018/2
241 KPA
PMK
Aktualizacja Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa (2) 2018-06-11 (pdf) 2018-07-11 (skan PDF)  
22/2018
241 KPA
PMK
Aktualizacja Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa 2018-03-23 (pdf)  2018-04-23 (pdf)  
21/2018
241 KPA
ZIKiT
 Przejazdy rowerowe i krawężniki na ul. Stella-Sawickiego w Krakowie 2018-03-23 (pdf)  2018-05-17 (pdf) 2018-04-25: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT  (pdf) 

2018-05-28: odp. na skargę (txt)

20/2018
UIP
ZIKiT
Oznakowanie pionowe kontraruchu – lista miejsc 2018-03-23 (pdf) 2018-04-08 (pdf-cz1)

2018-05-23 (pdf-cz2)

 2018-04-08: przedłużenie terminu załatwienia sprawy do 2018-05-23 (doc)
19/2018/2
241 KPA
ZIKiT
Ruch dwukierunkowy rowerów na ul. Emaus, Kraków (2) 2018-11-14 (pdf) 2018-11-22 (pdf)  
19/2018
241 KPA
ZIKiT
Ruch dwukierunkowy rowerów na ul. Emaus, Kraków 2018-03-22 (pdf) 2018-04-25 (pdf)  2018-04-25: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT  (pdf)

2018-05-28: odp. na skargę (txt)

18/2018/4
UIP
ZIKiT
Stan realizacji budżetu „rowerowego” Miasta Krakowa na rok 2018 – paźdzeirnik 2018 2018-10-24 (pdf) 2018-12-20 (pdf) 2018-11-08: przedłużenie terminu załatwienia sprawy do 2018-12-24 (pdf)
18/2018/3
UIP
ZIKiT
Stan realizacji budżetu „rowerowego” Miasta Krakowa na rok 2018 – czerwiec 2018 2018-06-14 (pdf) 2018-08-09 (pdf) 2016-06-28: przedłużenie terminu załatwienia wniosku do 2018-08-14 (pdf)
18/2018
UIP
ZIKiT
Stan realizacji budżetu „rowerowego” Miasta Krakowa na rok 2018 – maj 2018 2018-05-17 (pdf-ZIKiT) 2018-06-05 (pdf) 2018-05-29: ZIKiT-przedłużenie terminu załatwienia sprawy do 18.07.2018 (pdf)
18/2018
UIP
ZIKiT, GK, ZIM, MOSKW
Stan realizacji budżetu „rowerowego” Miasta Krakowa na rok 2018 – marzec 2018 2018-03-14: (pdf-ZIKiT)
(pdf-GK)
(pdf-ZIM)
(pdf-MOSKW).  
 2018-03-16: (pdf-ZIM)

2018-03-28: (pdf-GK (skan))

2018-04-10: (pdf-MOSKW)

2018-05-16 (pdf-ZIKiT)

2018-03-23: ZIKiT-przedłużenie terminu załatwienia sprawy do 2 miesięcy (pdf)

 

17/2018/5
UIP
ZIKiT
Parkowanie między stojakami rowerowymi na ul. Wiślnej w Krakowie 2018-08-09 (pdf) 2018-08-21 (pdf) (zał1)  
17/2018
UIP
ZIKiT
Parkowanie między stojakami rowerowymi na ul. Wiślnej w Krakowie 2018-03-13 (pdf)

2018-04-25 (pdf)

2018-05-17 (pdf)

2018-06-04 (pdf)

2018-08-09 (pdf)

 2018-03-22 (pdf)

2018-05-08 (pdf)

2018-05-28 (pdf)

2018-07-11: skarga do BKW (pdf)

2018-08-13: odp. na skargę (pdf)

16/2018
241 KPA
ZIKiT
Uszkodzenia drogi dla rowerów, Kraków, ul. Wadowicka 2018-03-12 (pdf)  2018-03-26 (pdf)  
15/2018
241 KPA
ZIKiT
Znikający przejazd dla rowerzystów na ul. Kamieńskiego (Infrastruktura rowerowa słabej jakości) 2018-02-23 (pdf)   2018-04-19 (pdf) 2018-03-27: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf) 
14/2018/2
UIP
ZIKiT
Maksymalizacja działania sygnalizacji na skrzyżowaniu Nowohucka-Kuklińskiego 2018-09-14 (pdf) 2018-10-14 pdfzałącz. 2018-10-01 (pdf): skarga do BKW

2018-11-03: odp. na skargę (pdf-skan)

14/2018
241 KPA
ZIKiT
Maksymalizacja działania sygnalizacji na skrzyżowaniu Nowohucka-Kuklińskiego 2018-02-21 (pdf) 2018-03-20 (pdf) 2018-04-12: notatka z wizji lokalnej (pdf)
13/2018/2
UIP
ZIKiT
Korekta krawężnika w ciągu trasy rowerowej w relacji ul. Czysta – ul. Reymonta – UIP stan sprawy 2018-06-14 (pdf)   2018-07-01: skarga do BKW na bezczynność ZIKiT (pdf)

2018-07-31: odp. BKW (skan PDF)

2018-08-07: skarga na sposób załatwienia skargi (PDF)

2018-09-11: odp. na skargę dot. sposobu załatwienia skargi (txt)

13/2018
241 KPA
ZIKiT
Korekta krawężnika w ciągu trasy rowerowej w relacji ul. Czysta – ul. Reymonta 2018-02-21 (pdf) 2018-03-21 (pdf)   
12/2018
241 KPA
ZIKiT
Niekompletne oznakowanie pionowe dot. ruchu rowerów na ul. Czystej 2018-02-21 (pdf) 2018-03-21 (pdf)   
11/2018
UIP
PMK
Sprawozdania roczne Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie 2018-02-21 (pdf)  2018-03-21 (pdf-skan)

2018-04-25 (pdf)

2018-03-05 (pdf)
przekazanie wniosku do ZIKiT
10/2018
221 KPA
BKW
Wniosek o przeprowadzanie kontroli wykonania zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1261 z dnia 24 maja 2017 roku zmieniającego zarządzenie Nr 1577/2011 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie. 2018-02-20 (pdf) 2018-04-16 (txt)  2018-03-20 (txt) przedłużenie terminu załatwienia sprawy
9/2018
241 KPA
ZIKiT
Przebudowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach budowy budynku hotelowego przy ul. Monte Cassino w Krakowie 2018-02-20 (pdf)  2018-03-12 (pdf)  
8/2018
241 KPA
ZIKiT, SM
Nielegalne parkowanie na ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie 2018-02-15 (pdf1) (pdf2) 2018-02-28 (ZIKiT: pdf)

2018-03-14 (SM: pdf)

 
7/2018
241 KPA
ZIKiT
Uwagi do projektu budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulic: Konopnickiej, Kamieńskiego i Wielickiej w Krakowie 2018-01-31 (pdf) 2018-02-12 (pdf)   
6/2018
241 KPA
GDDKiA
Uwagi do koncepcji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S-52, odcinek węzeł Modlniczka – węzeł Mistrzejowice. 2018-01-23 (pdf)

2018-03-12 (pdf)

2018-02-23
(pdf) (zał-1) (zał-2) (zał-3) (zał-4) (zał-5) (zał-6)2018-04-11 (pdf)
2018-02-23: wezwanie do usunięcia nieprawidłowości w zw. z udzieloną odpowiedzią (txt)
(zał-1) (zał-2)
5/2018
241 KPA
PMK
Termin udostępnienia mieszkańcom ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wilga przez Park Rzeczny pomiędzy ul. Kobierzyńską a ul. Rzemieślniczą 2018-01-12 (pdf)  2018-02-14 (txt) 2018-02-12: lovekrakow.pl o udostępnieniu tej drogi dla rowerów
4/2018
241 KPA
PMK
Termin udostępnienia infrastruktury rowerowej w rejonie  skrzyżowania ulic Wielicka/Powstańców Wielkopolskich 2018-01-12 (pdf) 2018-03-12 (txt)  2018-02-12: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia (txt) 
3/2018
241 KPA
BKW
Nowa infrastruktura rowerowa w rejonie skrzyżowania ulic  Dobrego Pasterza z ul. Bohomolca – Kontrola wykonania drogi dla rowerów (DDR) 2018-01-11 (pdf) 2018-03-12 (txt) 2018-02-12: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia (txt) 
2/2018
UIP
ZIKiT
Udostępnienie treści „procedury wydawania audytu rowerowego” 2018-01-11 (pdf) 2018-01-23 (pdf)  
1/2018
UIP
ZIKIT
Lista chodników wyremontowanych w 2017 roku wraz z informacją dot. przeprowadzonego audytu „rowerowego” 2018-01-11 (pdf)  2018-01-24
(pdf) (pdf-załącznik)
 

Zobacz także: Infrastruktura rowerowa Krakowa we wnioskach i interwencjach KMR w 2017 roku

Użyte skróty:

 • 227 KPA – Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.
  Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • 221 KPA –
  Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania  skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.
  § 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
  § 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
 • 241 KPA – Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • BKW – Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa
 • KMP – Komenda Miejska Policji w Krakowie
 • KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • KRMiDK – Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
 • PMK – Prezydent Miasta Krakowa
 • POR – projekt organizacji ruchu
 • SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • SM – Straż Miejska Miasta Krakowa
 • UIP – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) (źródło: ePUAP, stan na dzień 2017-11-16)
 • ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • ZIKiT – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
 • ZZM – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie