Wnioski i interwencje KMR w 2020 roku

Infrastruktura rowerowa Krakowa jest bardzo zróżnicowana pod wieloma względami i wymaga ciągłego monitoringu. Poniżej prezentujemy w formie tabelarycznej interwencje podejmowane przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów oraz wnioski kierowane do instytucji publicznych mających wpływ na kształt infrastruktury rowerowej w Krakowie. Staramy się opiniować projekty infrastruktury rowerowej w ramach tak zwanego „audytu rowerowego”, monitorować jakość ich wykonania oraz stan dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym, kontrapasów rowerowych, śluz rowerowych wybudowanych w Krakowie w minionych latach.

Czekamy na sygnał od Ciebie

Dziękujemy za zgłoszenia przesyłane do Kraków Miastem Rowerów e-mailem, formularzem kontaktowym, czy na Facebooku. Jeśli w Waszej okolicy lub na trasie, którą jeździcie w Krakowie infrastruktura rowerowa wymaga naprawy lub innej interwencji, napiszcie do nas! W miarę naszych możliwości podejmujemy interwencje w zgłaszanych sprawach.

Numer
Tryb
Adresat
Temat sprawy Data i treść wniosku Data i treść odp. Uwagi
22/2020 Korekta oznakowania na ul. Dietla x Wrzesińska 2020-07-13 (e-mail)    
21/2020 Notoryczne i nielegalne parkowanie na ul. Na Błoniach w Krakowie 2020-07-13 (e-mail)    
20/2020 Harmonogram odnawiania oznakowania poziomego infrastruktury rowerowej – UIP 2020-07-10 (e-mail)    
19/2020 Oznakowanie poziome PdR na Al. Pokoju x Ofiar Dąbia 2020-07-10 (e-mail)    
18/2020 Powiększenie parkingu dla rowerów na ul. Świętej Anny – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
17/2020 Montaż siedzisko-barier przy przystanku autobusowym os. Dywizjonu 303 przy DDR – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
16/2020 Wprowadzenie oznakowania poziomego na ul. Dunin-Wąsowicza w relacji Kałuży – Włóczków via skrót dla rowerów – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
15/2020 Montaż stojaków przy Urzędzie Miasta Krakowa na ul. Dekerta 24 – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
14/2020 Dokumentacja projektowa dla zadania GK/T1.233/18 – Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
13/2020 Blokowanie ruchu rowerowego na Kładce o. Bernatka 2020-07-09 (e-mail)    
12/2020 Nasadzenie drzew na ul. Mitkowskiego – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
11/2020 Montaż stojaków na ulicy Karmelickiej x Batorego – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
10/2020 Zniszczenie nawierzchni ul. Krupniczej – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
9/2020 Niekompletne oznakowanie w Łagiewnikach – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
8/2020 Dopuszczenie ruchu rowerów w dwóch kierunkach na ul. Brożka – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
7/2020 Montaż słupków – ul. Urzędnicza róg ul. Lea – UIP 2020-07-09 (e-mail)    
6/2020 Przywrócenia kontrapasa rowerowego w ulicy Madalińskiego w Krakowie – UIP 2020-07-08 (e-mail)    
5/2020
WK
221kpa
Skarga dot. bezczynności ZDMK w sprawie KMR/180/2019 2020-07-02 (e-mail)    
4/2020
ZIM
UIP
Projekt linii tramwajowej do Górki Narodowej – UIP 2020-07-02 (e-mail)    
2/2020
ZTP
UIP
Stan realizacji budżetu rowerowego w Krakowie — czerwiec 2020 — ZTP UIP 2020-06-19 (pdf) 2020-07-02 (pdf)

załącznik-tabela

 
1/2020
PMK
UIP
Stan realizacji budżetu rowerowego w Krakowie – luty 2020 2020-01-01 (pdf)