Wnioski i interwencje KMR w 2021 roku

Infrastruktura rowerowa Krakowa jest bardzo zróżnicowana pod wieloma względami i wymaga ciągłego monitoringu. Poniżej prezentujemy w formie tabelarycznej interwencje podejmowane przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów oraz wnioski kierowane do instytucji publicznych mających wpływ na kształt infrastruktury rowerowej w Krakowie. Staramy się opiniować projekty infrastruktury rowerowej w ramach tak zwanego „audytu rowerowego”, monitorować jakość ich wykonania oraz stan dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym, kontrapasów rowerowych, śluz rowerowych wybudowanych w Krakowie w minionych latach.

Czekamy na sygnał od Ciebie

Dziękujemy za zgłoszenia przesyłane do Kraków Miastem Rowerów e-mailem, formularzem kontaktowym, czy na Facebooku. Jeśli w Waszej okolicy lub na trasie, którą jeździcie w Krakowie infrastruktura rowerowa wymaga naprawy lub innej interwencji, napiszcie do nas! W miarę naszych możliwości podejmujemy interwencje w zgłaszanych sprawach.

Numer
Tryb
Adresat
Temat sprawy Data i treść wniosku Data i treść odp. Uwagi
22/2021
PMK
Dot. likwidacji dróg dojazdowych do znacznego obszaru dzielnicy IX – UIP 2021-07-20 (e-mail)    
21/2021
PMK
Projekt organizacji ruchu ul. Siostry Faustyny – UIP 2021-07-15 (e-mail)    
20/2021/2
PMK, ZTP, ZDMK
Wniosek po audycie dot. zadania: Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) 2021-07-23 (e-mail)    
20/2021
PMK, ZTP
Uwagi na audyt dot. zadania: Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) 2021-07-15 (e-mail)    
19/2021
SM
Parkowanie samochodów na CPR ul. Kapelanka – Brożka 2021-07-09 (e-mail)    
18/2021
PMK
UIP
Stan realizacji budżetu rowerowego w Krakowie — lipiec 2021 — UIP 2021-07-09 (e-mail)    
17/2021
PMK, IR
Jazda samochodów po CPR ul. Kapelanka – Brożka 2021-07-09 (e-mail)    
16/2021
PMK
UIP
Harmonogram prac przy Park Rzeczny Wilga – UIP 2021-07-07 (e-mail)    
15/2021
SM
Blokowania ruchu rowerowego na Kładce o. Bernatka 2021-06-18 (e-mail)    
14/2021
PMK
UIP
Wprowadzenie oznakowania poziomego na ul. Dunin-Wąsowicza w relacji Kałuży – Włóczków via skrót dla rowerów – UIP 2021-06-18 (e-mail) 2021-07-02 (pdf)  
13/2021
PMK
UIP
Harmonogram prac budowy Trasy Łagiewnickiej – UIP 2021-06-18 (e-mail)    
12/2021
PMK
UIP
Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka – UIP 2021-06-18 (e-mail) 2021-07-14 (pdf)  
11/2021
PMK
Uszkodzenie nawierzchni CPR ul. Brożka w Krakowie – UIP 2021-06-17 (e-mail) 2021-07-02 (pdf)  
10/2021
PMK
Montaż stojaków rowerowych przed MOPS na ul. Józefińskiej 14 2021-06-17 (e-mail)    
9/2021
PMK
Montaż dodatkowych stojaków rowerowych na ul. Dekerta 24 2021-06-17 (e-mail) 2021-06-29 (pdf)  
8/2021
PMK
Przywrócenia kontrapasa rowerowego w ulicy Madalińskiego w Krakowie – UIP 2021-06-17 (e-mail) 2021-07-02 (pdf-skan)  
7/2021
PMK
Awaria automatycznej detekcji rowerzystów na Rondzie Grunwaldzkim 2021-06-17 (e-mail) 2021-06-29 (pdf)  
6/2021
PMK
Awaria automatycznej detekcji rowerzystów na ul. Brożka x Borsucza 2021-06-17 (e-mail)    
5/2021
PMK
Awaria automatycznej detekcji rowerzystów na ul. Wadowickiej – skrzyżowanie z ul. Tischnera 2021-06-17 (e-mail)    
4/2021
ZTP
UIP
Stan realizacji budżetu rowerowego w Krakowie — czerwiec 2021 — UIP (pdf) 2020-06-15 (e-mail)  
 
 
3/2021
ZTP
UIP
Stan realizacji budżetu rowerowego w Krakowie — maj 2021 — UIP (pdf) 2020-05-11 (e-mail)  
 
 
2/2021
ZTP
UIP
Stan realizacji budżetu rowerowego w Krakowie — marzec 2021 — UIP (pdf) 2020-03-16 (e-mail)  
 
 
1/2021
PMK
31 kpa
Bardzo niebezpieczne miejsce na ulicy Lea 2021-03-12 (e-mail)