KMR/10/2021 — montaż stojaków rowerowych przed MOPS na ul. Józefińskiej 14

 

Temat: KMR/10/2021 — montaż stojaków rowerowych przed MOPS na ul. Józefińskiej 14
Data: 2021-06-17 16:52
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów 
Do: Prezydent
Kopia: Sekretariat ZTPK, Łukasz Franek

 

Znak sprawy: KMR/10/2021

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku ze zgłoszeniem mieszkańca dotyczącym braku stojaków rowerowych przed MOPS na ul. Józefińskiej 14 w Krakowie, co potwierdziła wizja lokalna dokonana przez członków Stowarzyszenia, zwracamy się z wnioskiem o:

  1. montaż stojaków rowerowych w tej lokalizacji w liczbie przynajmniej 5 sztuk. Proponowana lokalizacja: na jezdni, zamiast jedengo z miejsc parkingowych, aby nie zabierać przestrzeni pieszym na chodniku

Proszę mnie informować o podejmowanych działaniach w sprawie oraz o sposobie załatwienia wniosku.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

  • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
  • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, co umożliwi jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów