Wyborczy poradnik 2024

Wyborczy poradnik – przegląd rowerowych obietnic. Nasza rekomendacja opiera się przede wszystkim na deklaracjach rowerowych, a szerzej – transportowych kandydatów. Najpierw lista kandydatów i nazwy komitetów (dwóch kandydatów już zrezygnowało, nie uwzględniamy ich w rekomendacji):

 • Konrad Berkowicz – nie udało się znaleźć strony z programem wyborczym. Wygląda na to, że skupił się na walce ze Strefą Czystego Transportu, a na debatę transportową 25 marca nie przyszedł. Prezentuje szkodliwe i naiwne poglądy o transporcie. Nasza ocena: nie warto.
 • Łukasz Gibała (https://gibala.pl/program/) Nasza ocena: jest konkret (100 km), prawidłowo zidentyfikowane miejsca kluczowe (Dąbie, Podgórze, Nowy Kleparz), choć program podany w bardzo skondensowanej ;) formie. Na debacie mniej konkretów, mówił o konieczności budowy ścieżek i promocji. Dajemy ++
 • Adam Hareńczyk (https://adamharenczyk.pl/). W programie, przedstawionym jako „ulotka wyborcza”, nie znaleźliśmy nic o rowerach. Podczas debaty był za rowerami, traktując je jako sport i rekreację. Prezentuje szkodliwe i naiwne poglądy o transporcie. Nasza ocena: nie warto.
 • Łukasz Kmita – nie udało się znaleźć strony z programem wyborczym, znaleźliśmy plakat wyborczy na facebooku, jednak bez konkretów czy szczegółów. Podczas debaty wskazał na istotne problemy (brak velostrad i kładek przez Wisłę). Nasza ocena: +/-
 • Rafał Komarewicz (https://www.komarewicz.pl/) – program wyborczy w przygotowaniu (!), przegląd grafik na facebooku nie ujawnił niczego rowerowego. Podczas debaty określił istniejące trasy mianem „rodeo”. Nasza ocena: raczej nie.
 • Andrzej Kulig (https://andrzejkulig.pl/). Program niekonkretny, mało ambitny i pomijający główne wyzwania i problemy (gdyby ktoś podejrzewał się o słaby wzrok: ten program faktycznie składa się z jednego zdania). Podczas debaty proponował kupowanie dzieciom rowerów (z budżetu miasta). Kandydata obciąża dotychczasowe stanowisko zastępcy Prezydenta — nadzorował instytucje odpowiedzialne za budowę dróg dla rowerów (i wyszło mizernie). Nasza ocena: nie warto.
 • Aleksander Miszalski (https://miszalski2024.pl/)  Konkretne deklaracje finansowe, mniej konkretów jeśli chodzi o aktualne problemy. Podczas debaty potwierdził deklarację budżetu na samodzielne ścieżki. Dajemy ++

I na koniec postulaty dla kandydatów, czyli gotowy program do realizacji dla zwycięzcy:

 • budowa dróg dla rowerów zaplanowanych w studium tras, według harmonogramu, finansowanie wpisane w Wieloletnią Prognozę Finansową
 • wszystkie jednostki miejskie powinny realizować politykę rowerową, w oparciu o studium tras i standardy
 • projekty dla kluczowych obszarów (Nowy Kleparz, Dąbie, Węzeł Podgórze)
 • domknięcie trzeciej obwodnicy w celu uwolnienia Alei Trzech Wieszczów dla tramwaju i rowerów
 • strefa czystego transportu i ograniczonego ruchu wewnątrz drugiej obwodnicy