Zaproszenie na konferencję: „Aktywna Mobilność jako istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020”

Szanowni Państwo,

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) i Kraków Miastem Rowerów mają zaszczyt zaprosić na konferencję:

„Aktywna Mobilność jako istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020”

Konferencja jest efektem projektu Central MeetBike realizowanego z programu Europa Środkowa UE we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Miastem Kraków oraz Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Data i miejsce: 28 lutego 2014, godzina 10:00 – 15:00, Urząd Miasta Krakowa

LOGO PUMA 2013-CMYK 300

Tematem konferencji będą kwestie: systemowego podejścia do zagadnienia mobilności aktywnej oraz bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Jednym z prelegentów będzie członek KMR – Marcin Dumnicki. Szczegółowy program konferencji do pobrania – tutaj.

Impreza ma na celu przygotowanie przedstawicieli samorządów lokalnych do efektywnego pozyskiwania środków z funduszy pozastrukturalnych UE na rzecz podnoszenia świadomości korzyści z promocji zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska i społeczności lokalnych sposobów zaspokajania potrzeb codziennej mobilności.

Ważnym elementem będzie podniesienie świadomości w kwestii poprawy sytuacji i komfortu poruszania się niechronionych uczestników ruchu drogowego (zwłaszcza pieszych i rowerzystów) a także poprawę nie tylko obiektywnie mierzalnych wskaźników bezpieczeństwa, ale również subiektywnego poczucia bezpieczeństwa ogółu mieszkańców.

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) jest stowarzyszeniem samorządów zainteresowanych promocją korzystania z przyjaznych środowisku naturalnemu i społecznemu form mobilności takich jak jazda rowerem czy chodzenie pieszo samodzielnie lub w powiązaniu z publicznym transportem zbiorowym i indywidualnym.

Udział w konferencji jest bezpłatny – wymaga rejestracji – link rejestracyjny tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału.