Zmiana trasy Przedwyborczej Masy Krytycznej

W setkach miast na świecie Masa Krytyczna odbywa się bez względu na porę roku i warunki w ostatni piątek miesiąca o 18.00. Tym razem oznacza to początek świątecznego weekendu. Biorąc to pod uwagę zdecydowaliśmy już wcześniej zaplanować możliwie jak najmniej kolidującą z ruchem aut trasę Październikowej Przedwyborczej Masy Krytycznej – omijając główne arterie, trasa była też dużo krótsza niż zwykle.

Mimo tych zabiegów, Masa stała się obiektem ataków. Należy podkreślić, że to nie Masa tworzy korki, lecz zbyt duży udział samochodów w ruchu. Masa od lat proponuje rozwiązanie tego problemu postulując dostosowanie miasta dla potrzeb rowerzystów, pieszych i pasażerów komunikacji zbiorowej.

Doceniając poparcie, jakim cieszą się postulaty Masy wśród mieszkańców (85% „tak dla ścieżek” w referendum) wyjątkowo skrócimy trasę i nie wyjedziemy poza pierwszą obwodnicę. Zapraszamy na Rynek, gdzie spotkamy się z kandydatami na urząd prezydenta miasta oraz radnych, a następnie na krótki, symboliczny przejazd.