3/2012 Mogilska – wniosek o dofinansowanie

W związku z projektem Aleja Mogilska wnioskowaliśmy o udostępnienie informacji publicznej w postaci Wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Nasz wniosek: pdf

 

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z prośbą o udostępnienie wszelkich dokumentów związanych z wnioskiem o udzielenie dotacji unijnej dla zadania pn. „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawia II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”. Prosimy o wyszczególnienie jakie są to dokumenty oraz o ich przekazanie.

W przypadku, gdyby sumaryczna objętość dokumentów była zbyt duża, aby przesłać je za pośrednictwem platformy ePUAP, wnosimy o umieszczenie ich na BIP lub serwerze ftp wraz z podaniem stosownego linku.

Z informacji uzyskanych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynika, iż złożyliście Państwo wniosek o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego i taką zgodę uzyskaliście, a w związku z tym zamierzacie Państwo złożyć nowy wniosek o dofinansowanie. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy owa zmiana w zakresie rzeczowym oraz przedstawienie obu wersji wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na fakt, iż z Państwa punktu widzenia przekazanie powyższych informacji może mieć charakter udostępnienia informacji przetworzonej, wyjaśniamy, iż jest to szczególne istotne dla interesu publicznego. W przedmiotowej sprawie wyraża się to w potrzebie społecznej kontroli nad działaniami instytucji odpowiedzialnych za wydatkowanie pieniędzy publicznych, kontroli poprawności ich funkcjonowania, jak również sposobu realizacji przedmiotowej inwestycji.


Treść odpowiedzi: pdf

Wniosek o dofinansowanie: pdf

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie treści wniosku dotacyjnego na przebudowę ul. Mogilskiej w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w załączeniu do niniejszego pisma, przekazuje wniosek o dofinansowanie dla zadania pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie — al. Jana Pawia II — Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, a także informuje, co następuje.

Zmiana w zakresie rzeczowym dla powyższego zadania dotyczy wyłączenia z zakresu inwestycji przebudowy skrzyżowania ul. Lema z Meissnera. Nowy wniosek na dzień dzisiejszy nic jest jeszcze sporządzony. Tym samym ZiKiT nie pozostaje dysponentem wnioskowanej informacji w niniejszym zakresie.