Badanie ankietowe

Takiego badania jeszcze w Krakowie nie było. Czujni obserwatorzy życia miasta dostrzegli lukę i z Twoją pomocą postarają się ją wypełnić.

18 lutego 2013 roku rozpoczęliśmy badanie ankietowe potrzeb mieszkańców Krakowa pod kątem infrastruktury rowerowej, w tym przyjaznych rozwiązań dla niechronionych użytkowników ruchu drogowego. 31 marca badanie zostało zamknięte.

Opracowaliśmy wyniki, które 24 kwietnia 2013 roku zaprezentowaliśmy podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Krakowa, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, w Sali Portretowej.

Raport z badania ankietowego porzeb krakowskich cyklistów pod kątem infrastruktury rowerowej „Czego pragną rowerzyści” (pdf)

***

Celem badania była identyfikacja potrzeb rozwojowych infrastruktury rowerowej w Krakowie. Sondaż miał na celu wskazanie utrudnień i barier blokujących wzrost udziału ruchu rowerowego w mieście. Elementem analizy było również określenie celów, sposobów, częstości oraz długości odbywanych podróży rowerowych krakowian.

Wyniki badań posłużą podmiotom opiniującym (podczas Rowerowego Forum Dzielnicowego, uczestnicy konsultacji) i wdrażającym rozwiązania infrastrukturalne Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, tak, aby uwzględniały one potrzeby wszystkich rowerzystów. Ponadto wskazują, gdzie jest największa potrzeba inwestycji i usprawnień rowerowych. Dostarczenie wyników badań osobom opiniującym i zgłaszającym projekty w ramach planowanych konsultacji pozwoli na pogłębienie i uporządkowanie toczącej się w tym temacie dyskusji, co stanowić będzie niewątpliwie innowacje w zakresie konsultacji prowadzoną na wzór sondażu deliberatywnego.