A/3/2012 ul. Zalesie (Studzianki-Kobierzyńska)

Dokumenty przedstawione przez ZIKiT: 

Treść uwag: 

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby tworzenia dedykowanej infrastruktury rowerowej, ruch rowerowy należy poprowadzić jezdnią na zasadach ogólnych.

Przedmiotowa ulica jest niewielkiej długości ulicą lokalną oraz charakteryzuje się małym natężeniem ruchu. Tworzenie dedykowanej infrastruktury rowerowej nie tylko mija się z celem, lecz poprowadzenie ruchu rowerowego w proponowany sposób będzie również niezrozumiałe zarówno dla rowerzystów, jak i kierowców pojazdów silnikowych. Proponowane rozwiązanie skutkować będzie niebezpiecznymi sytuacjami na skrzyżowaniach z ul. Kobierzyńską oraz Studzianki, nie wiadomo w jaki sposób rowerzysta miałby się w przedmiotowych miejscach włączyć do ruchu ogólnego. Dodatkowo w przypadku realizacji przedmiotowego projektu brak jest możliwości zjazdu z drogi dla rowerów do budynków usytuowanych po przeciwległej stronie ulicy.

W związku z powyższym zgłaszamy następujące wnioski:
– należy zrezygnować z budowy wydzielonej drogi dla rowerów;
– ruch rowerowy należy poprowadzić jezdnią na zasadach ogólnych;
– zachować szerokość pasów ruchu jak w projekcie celem uspokojenia ruchu;
– w miejscu projektowanej DDR zaprojektować szerszy chodnik, sugerujemy oddzielenie go od jezdni zieleńcem wraz z nasadzeniem nowej roślinności;
– nawierzchnię chodników wykonać z asfaltu – jest to rozwiązanie tańsze oraz bardziej estetyczne od nawierzchni wykonanej z kostki, a zarazem o wiele bardziej praktyczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub prowadzących wózki dziecięce i z powodzeniem stosowane w krajach zachodnich.