Currently browsing author

Zarząd KMR

1/2012 Inwestycje realizowane przez Dzielnice

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów zwróciło się z wnioskiem o: Udostępnienie listy planowanych przez Rady Dzielnic inwestycji na rok 2012, Udostępnienie listy planowanych przez Rady Dzielnic inwestycji na rok 2013, Informowanie na bieżąco o zmianach w tych planach. W odpowiedzi ZIKiT stwierdził co do poszczególnych punktów: Lista zostanie udostępniona do 14 grudnia …

A/5/2012 ul. Zalesie od ul. Zachodniej

Dokumenty przedstawione przez ZIKiT:  Treść uwag:  Zgłaszamy następujące wnioski: – nawierzchnię chodników wykonać z asfaltu – jest to rozwiązanie tańsze oraz bardziej estetyczne od nawierzchni wykonanej z kostki, a zarazem o wiele bardziej praktyczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub prowadzących wózki dziecięce i z powodzeniem stosowane w …

A/1/2012 Bunscha x Babińskiego

Dokumenty przedstawione przez ZIKiT:    Treść uwag:  na podstawie wiedzy posiadanej przez KMR dalsza modernizacja ul. Bunscha oraz nowoprojektowana ulica A. Humboldta, stanowiąca etap II trasy Skawińskiej, w koncepcji ani w projekcie docelowym nie była audytowana przez Zespół. W wyniku czego rozwiązania punktowe wynikające z tego audytu będą miały znaczący wpływ …