Cykloedukacja: odwiedziliśmy 1577 uczniów i przedszkolaków.

W 2013 r. Stowarzyszenie KMR postawiło na edukację. Realizowaliśmy aż 3 projekty edukacyjne, których celem było kształtowanie nowoczesnych nawyków transportowych wśród krakowskich dzieci i młodzieży.

Cykloedukacja

Cykloedukacja podręcznikProjekt składał się z dwóch części – szkolnej i przedszkolnej. W trakcie zajęć w szkołach skupiliśmy się przede wszystkim na praktycznych aspektach poruszania się rowerem po mieście. Uznaliśmy, że egzamin na kartę rowerową to idealny moment, by zachęcić dzieci do poruszania się rowerem. Uczniowie mają już pewną wiedzę teoretyczną na temat przepisów, jednak wciąż trudno im odnaleźć się w konkretnych sytuacjach na drodze. Dlatego zajęcia prowadzone były interaktywnie, a uczniowie rozwiązywali różne problemy przedstawione na zdjęciach. Przygotowaliśmy ponadto podręcznik ugruntowujący wiedzę.

Nowością w tym roku były natomiast zajęcia przedszkolne. Scenariusz zajęć, wykorzystujący naukę poprzez zabawę, przygotowaliśmy wspólnie z pracownikami krakowskich przedszkoli. W czasie zajęć przedstawialiśmy podstawowe pojęcia związane z rowerem – elementy jego budowy, zalety dla środowiska oraz znaki drogowe. Na koniec zajęć przygotowaliśmy niespodziankę – przejazd rowerem towarowym. Zdjęcia z zajęć można zobaczyć na stronach przedszkoli: 1 2 3.

W sumie przeprowadziliśmy 75 zajęć, w których wzięło udział 1577 osób. Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Cykloedukacja lekcje

Rowerowa Szkoła

W ramach ogólnopolskiego projektu Rowerowa Szkoła, współfinansowanego przez NFOŚiGW, zrealizowaliśmy 20 dwugodzinnych spotkań w gimnazjach i liceach. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto jeździć rowerem do szkoły, a przyszłości również do pracy. Wspólnie zmierzyliśmy się z najczęstszymi wymówkami, podpowiadając praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną jazdę rowerem. Rozmawialiśmy z młodzieżą o polityce transportowej miast i jej następstwach.

Projekt STARS!

Realizowany we współpracy z UMK projekt STARS! polega na pogłębionej pracy z wybranymi szkołami i grupami uczniów. Nasi doradcy pomagają społeczności danej szkoły zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z codziennym dojazdem do szkoły. Jak mówi Marcin Dumnicki z KMR:

Nasze badania pokazują, że dzieci chcą korzystać z roweru. Przykładowo w jednej z podstawówek aż 28 % dzieci chciałoby przyjeżdżać do szkoły rowerem, podczas gdy autem – 13 %. Jednak w tej chwili rowerem przyjeżdża tylko 4 % badanych, a autem 44 %.

Skąd ta dysproporcja? Podstawówki znajdują się przecież blisko miejsca zamieszkania; w przytoczonym przykładzie aż 300 na 370 dzieci ma do szkoły poniżej 5 km. Jak tłumaczy Marcin:

Wszystko zależy od rodziców. Często nie zdają sobie sprawy z istnienia wygodnej alternatywy dla samochodu. Kiedy jednak część z nich zacznie jeździć do szkoły rowerem, pozostali bardzo szybko się od nich uczą.
W przypadku starszych dzieci rodzice muszą natomiast być przekonani, że infrastruktura rowerowa pozwoli dojechać dziecku do szkoły bez żadnych problemów. Niestety obecna organizacja ruchu w wielu miejscach jest nieczytelna nawet dla dorosłych lub po prostu nie ma bezpiecznej drogi do szkoły.

W ramach projektu STARS!, trwającego cały rok szkolny, realizujemy szkolenia, pogadanki, przygotowujemy dzieci do egzaminu na kartę rowerową, planujemy stworzyć miasteczka komunikacyjne. Na wiosnę włączymy rower jako narzędzie edukacji i zabawy jeżdżąc na wycieczki tematyczne, pikniki, przejazdy rowerowe, organizując zawody i zabawy. Współpracujemy też z rodzicami oraz pracownikami szkół w poprawie bezpieczeństwa dzieci podczas drogi do szkoły.

Temat dowożenia dzieci do przedszkola poruszaliśmy również w najnowszym filmie z serii Cykloakademia