Deklaracja członkowska

Przed wypełnieniem deklaracji proszę zapoznać się z treścią strony Dołącz do KMR

*Imię:
*Nazwisko:
*Data urodzenia (DD-MM-RRRR):
*Miejscowość:
Dzielnica:
*Adres korespondencyjny:  
*Ulica i numer domu
*Miejscowość:
*Kod pocztowy i poczta
*E-mail:
*Telefon kontaktowy:
*Grupa wiekowa:  Osoba pełnoletnia Uczeń/student Osoba powyżej 16 roku życia Osoba poniżej 16 roku życia
*Gotowość czynnego udziału w organizacji wydarzeń KMRu  tak nie
*Członkowie wprowadzający
Doświadczenie w pracy w NGO
Wykształcenie
Wykonywany zawód
Miejsce pracy
Umiejętności
Proszę przedstawić swoje pomysły na „rowerowy Kraków”:
captcha