Konferencja o edukacji rowerowej

Serdecznie zapraszamy na konferencję Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka, która odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, w sali nr 53.

Gośćmi konferencji będą osoby zajmujące się edukacją komunikacyjną w Polsce i za granicą, zarówno ze strony samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Przedstawią oni doświadczenia z realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych, m.in. w dziedzinie praktycznej nauki jazdy w ruchu ulicznym. Po prezentacjach planowana jest dyskusja. Wspólnie z przedstawicielami instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz krakowskich szkół spróbujemy zastanowić się, jak można ulepszyć proces edukacji rowerowej w Polsce. Konferencja zakończy się warsztatem dla przedstawicieli szkół, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie Rowerowa Szkoła.

Szczegółowy plan konferencji:

9:30 Rejestracja uczestników
10:00 Przywitanie gości
10:05 Wyzwania w zakresie edukacji o bezpieczeństwie na podstawie danych z raportów na temat zdarzeń z udziałem rowerzystów, Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
10:35 Doświadczenia francuskie w edukacji rowerowej
Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów
10.55 Doświadczenia z praktycznej edukacji rowerzystów — uwarunkowania, cele wyzwania
Michał Wolny, Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina
11:25 Prezentacja projektu „Rowerowa szkoła” (oferta projektu, dotychczasowe działania, doświadczenia płynące z praktycznych zajęć doskonalenia)
Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
11:55 Przerwa na kawę
12:10 Lublin rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych
Michał Wolny, Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina
12:40 Doświadczenia z realizacji projektu STARS w Krakowie
Dariusz Niewitała, Urząd Miasta Krakowa
Marcin Dumnicki, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

13:15 Kierunki zmian systemu edukacji i szkolenia rowerzystów w Polsce
Dyskusja z udziałem publiczności
13:50 Przerwa na kawę
14:10 Warsztat: Korzystanie z narzędzi projektu „Rowerowa szkoła”
Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
16:00 Zakończenie

Autor: Fouquier ॐ Licencja: Creative Commons Attribution Noncommercial

Autor: Fouquier ॐ
Licencja: Creative Commons Attribution NoncommercialKonferencja zorganizowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła – zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach, realizowanego przez stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.