Wsparcie finansowe

Zachęcamy do wsparcia finansowego naszej działalności.

Nr rachunku bankowego:  40 1140 2004 0000 3502 7542 5078 (mBank)
Kraków Miastem Rowerów
ul. Sucha 1A/11
30-601 Kraków

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą m.in. na rzecz promocji i ochrony zdrowia, wpisaną do KRS pod numerem 0000417516. Oznacza to, że każda darowizna, której dokonacie może zostać odliczona od dochodu w zeznaniu PIT. Warunkiem możliwości odpisu jest wpisanie w tytule przelewu „darowizna na cele statutowe” i posiadanie dowodu wpłaty.
 

Czonkowie wspierający

Istnieje także możliwość zostania członkiem wspierającym KMR. Członek wspierający to osoba lub instytucja (osoba prawna), która deklaruje się wspierać Stowarzyszenie organizacyjnie lub finansowo. Sposób wspierania Stowarzyszenia należy określić na etapie składania deklaracji. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu Członka. Członek wspierający nie ma praw wyborczych w Stowarzyszeniu (nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Stowarzyszenia). Deklaracja dla członków wspierających znajduje się tutaj.