Konferencja: Cztery lata po referendum: co dalej z rowerami i metrem w Krakowie?

Prezentacja Marcina Hyły (Miasta dla Rowerów) z konferencji: PDF

Prezentacja Marcina Dumnickiego (Kraków Miastem Rowerów) z konferencji: PDF

Nagranie z konferencji:

Część 2.

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów zaprasza  do udziału w konferencji

Cztery lata po referendum: co dalej z rowerami i metrem w Krakowie?

Celem konferencji jest próba wytyczenia rekomendacji kierunków działań Miasta na najbliższe lata w zakresie niezbędnych inwestycji oraz ewentualnych zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Krakowa, którego zmiana została niedawno zapowiedziana.

Udział w konferencji z krótkimi referatami wezmą: – dr Marek Bauer (Politechnika Krakowska)
– Marcin Dumnicki (stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów), – Marcin Hyła (stowarzyszenie Miasta dla Rowerów, b. przewodniczący zespołu d/s wyników referendum w zakresie ścieżek rowerowych).

Zaproszony został również I Zastępca Prezydenta Krakowa do spraw Infrastruktury i Inwestycji – pan Tadeusz Trzmiel. Moderować dyskusję będzie Patryk Salamon, redaktor naczelny portalu Lovekrakow.pl. Portal Lovekrakow.pl objął konferencję patronatem medialnym.

Konferencja odbędzie się we wtorek, 22 maja w godzinach 11:00-15:00 w Artetece Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Rajskiej (wejście od ul. Szujskiego) w sali na I piętrze i będzie transmitowana na żywo w internecie.

Poniżej prezentujemy plan konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI
Cztery lata po referendum: co dalej z rowerami i metrem w Krakowie?


Data: 22.05.2018 (wtorek)

Miejsce: Arteteka, ul. Rajska 12


Cel: podsumowanie 4 lat po referendum z 25.05.2014 i wytyczenie kierunków działania: jakie inwestycje Wieloletniej Prognozy Finansowej? Jak znowelizować Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Krakowa? Gdzie są niewykorzystane dotąd synergie?

11:00 Otwarcie i wprowadzenie (Patryk Salamon)

11:05 Podsumowanie referendum – I z-ca prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel

11:15 Alternatywne możliwości ruchu tramwajowego (dr Marek Bauer, PK)

11:35 Kluczowe inwestycje rowerowe na 2019-2023 (Marcin Dumnicki, KMR)

11:55 Jak dla rozwoju ruchu rowerowego wykorzystać inwestycje nierowerowe (Marcin Hyła, MdR)

12:15 przerwa kawowa

12:30 Panel dyskusyjny, moderuje Patryk Salamon:

 • Komentarz ze strony Urzędu Miasta (prezydent Trzmiel) 10 minut

 • Moderowana dyskusja z udziałem publiczności i zaproszonych gości specjalnych: gdzie są synergie? Co można uzyskać wspólnie?


  Uczestniczą:

 • I zastępca prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel
  (przew. poreferendalnego zespołu zadaniowego d/s metra)

 • Dr Marek Bauer, Politechnika Krakowska

 • Marcin Dumnicki, Kraków Miastem Rowerów

 • Marcin Hyła, Miasta dla Rowerów
  (przew. poreferendalnego zespołu zadaniowego d/s ścieżek rowerowych)

oraz zaproszeni goście:

 • Łukasz Franek (z-ca dyrektora, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu)

 • Piotr Kempf (dyrektor, Zarząd Zieleni Miejskiej)

 • Krzysztof Migdał (członek zarządu, Trasa Łagiewnicka sp. z o.o.)

 • Janina Pokrywa (dyrektor, Zarząd Inwestycji Miejskich)

 • Aleksander Miszalski (Platforma Obywatelska)

 • Łukasz Słoniowski (Prawo i Sprawiedliwość)

 • Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)

Przewidujemy otwarty udział publiczności w debacie.