KMR/10/2020 – Zniszczenie nawierzchni ul. Krupniczej w Krakowie – UIP

 

Temat: KMR/10/2020 – Zniszczenie nawierzchni ul. Krupniczej – UIP
Data: 2020-07-09 11:09
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów 
Do: Wniosek UM

 

Znak sprawy: KMR/10/2020
KMR/173/2019

Szanowny Panie Prezydencie!

Działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:

 1. jakie działania podjął Pan Prezydent i podlegli Panu urzędnicy przez ostatnie 9 miesięcy celem realizacji wniosku KMR/173/2019 z dnia 2019-10-14 pt. „Zniszczenie nawierzchni ul. Krupniczej”?
 2. na jakim etapie jest przedmiotowa sprawa?
 3. czy podmiot zobowiązany dokonał naprawy nawierzchni?
  Wnoszę o udostępnie protokołu z obioru naprawionej nawierzchni wraz z załącznikami, a jeśli protokołu takiego nie ma wnoszę o opisanie procedury na podstawie której odbyło się stwierdzenie, czy naprawa nawierzchni została wykonana.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

 • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
  rogu pisma.
 • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi
  jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
 • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

 

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów