KMR/11/2020 – Montaż stojaków na ulicy Karmelickiej x Batorego – UIP

 

Temat: KMR/11/2020 – Montaż stojaków na ulicy Karmelickiej x Batorego – UIP
Data: 2020-07-09 11:13
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów <zarzad@kmr.org.pl>
Do: Wniosek UM, Smkrak, Sekretariat ZTPK

 

Znak sprawy: KMR/11/2020
KMR/172/2019

Szanowny Panie Prezydencie!

Działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:

 1. jakie działania podjął Pan Prezydent i podlegli Panu urzędnicy przez ostatnie 9 miesięcy celem realizacji wniosku KMR/172/2019 z dnia 2019-10-14 pt. „Montaż stojaków na ulicy Karmelickiej x Batorego”?
 2. na jakim etapie jest przedmiotowa sprawa?
 3. jakie, deklarowane pismem TA.053.5.2019, czynności podjął Zarząd Tranportu Publicznego?
 4. jakie, deklarowane pismem TA.053.5.2019, czynności podjęła Straż Miejska Miasta Krakowa?

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

 • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
  rogu pisma.
 • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi
  jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
 • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

 

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów