KMR/13/2020 – Blokowanie ruchu rowerowego na Kładce o. Bernatka, Kraków

 

Temat: KMR/13/2020 – blokowania ruchu rowerowego na Kładce o. Bernatka
Data: 2020-07-09 11:21
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
Do: Smkrak 

 

Znaki sprawy: KMR/13/2020

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, potwierdzonymi w czasie wizji lokalnej przez
członków naszego Stowarzyszenia, zwracamy się z prośbą o kontrole przestrzegania prawa oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie nielegalnego spacerowania pieszych po drodze dla rowerów powodującego blokowanie ruchu rowerowego na Kładce o. Bernatka.
Wnosimy o przedstawienie po miesiącu od otrzymania niniejszego wniosku raportu z przeprowadzanych przez Państwa Jednostkę działań.
Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

  • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
    rogu pisma.
  • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi
    jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów