KMR/14/2020 – Dokumentacja projektowa dla zadania GK/T1.233/18 – Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka – UIP

 

Temat: KMR/14/2020 – Dokumentacja projektowa dla zadania GK/T1.233/18 – Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka – UIP
Data: 2020-07-09 11:30
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
Do: Wniosek UM, gk.umk

 

Znak sprawy: KMR/14/2020
KMR/149/2019

Szanowny Panie Prezydencie!

Działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:

  1. jakie działania podjął Pan Prezydent i podlegli Panu urzędnicy w bieżącym roku w związku z realizacją zadania GK/T1.233/18 – Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka?
  2. w piśmie TO.0133.44.2020 stwierdzono „Wykonawca opracował dokumentację projektową dla zadania” – wnosimy o udostępnienie opracowanej dokumentacji
  3. czy opracowana dokumentacja, o której mowa w pkt /2/ została poddana procedurze „audytu rowerowego”, kiedy? gdzie można znaleźć informacje audytowe? A jeśli nie była audytowane – dlaczego? 

 

Forma i sposób udostępnienia informacji:

Forma: projekty w formie elektronicznej w źródłowym formacie danych lub skany projektów stanowiące dokładne ich odwzorowanie w kolorze, umożliwiające odczytanie przez człowieka tj. w rozdzielczości min. 300DPI, z zachowaniem kolejności oraz orientacji stron zgodnych z oryginałem

Sposób: na stronie internetowej ZIM lub w BIP ZIM, lub na innym serwerze HTTP

 

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

  • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
    rogu pisma.
  • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi
    jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

 

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów