KMR/19/2020 – oznakowanie poziome PdR na Al. Pokoju x Ofiar Dąbia

 

Temat: KMR/19/2020 – oznakowanie poziome PdR na Al. Pokoju x Ofiar Dąbia
Data: 2020-07-10 19:26
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów 
Do: Sekretariat ZDMK
Kopia: Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

 

Znak sprawy: KMR/19/2020

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z wnioskiem o odnowienie oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów – na Al. Pokoju x Ofiar Dąbia.

W załączeniu zdjęcie z przedmiotowej lokalizacji.

Proszę nas informować o podejmowanych w tej sprawie działaniach.

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).