KMR/21/2020 – Notoryczne i nielegalne parkowanie na ul. Na Błoniach w Krakowie

 

Temat: KMR/21/2020 – notoryczne i nielegalne parkowanie na ul. Na Błoniach w Krakowie
Data: 2020-07-13 12:19
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów <>
Do: Smkrak <strazmiejska.krakow.pl>, Wk umk <wk.umk>, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu <ir.umk>, ZZM <sekretariat>

 

Znaki sprawy: KMR/21/2020
KMR/47/2019

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, potwierdzonymi w czasie wizji lokalnej przez
członków naszego Stowarzyszenia, zwracamy się z prośbą o kontrole przestrzegania prawa oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie nielegalnego wjazdu oraz parkowania pojazdów na ul. Na Błoniach w Krakowie:
  1. w strefie zamieszkania w miejscu innym niż wyznaczone
  2. na zieleńcach
  3. na ciągu pieszo-rowerowym
Nadmienię, że problem występuje codziennie w godzinach 10-22, ze szczególnym nasieleniem zjawiska w weekendy.
Wnosimy o przedstawienie po miesiącu od otrzymania niniejszego wniosku raportu z przeprowadzanych przez Państwa Jednostkę działań. 
 
Dodam, że problem ten powinien być znany Państwa Jednostce albowiem był oficjalnie zgłaszany na piśmie przez nasze Stowarzyszenie w kwietniu 2019 roku (!), jak również wielokrotnie przez okres miniononych 15 miesięcy telefonicznie przez członków naszego Stowarzyszenia. Mimo to, w przedmiotowym miejscu dochodzi nagmiennie do łamania prawa przez kierujących.
 
Do Wydziału Kontroli UMK kieruję wniosek o sprawdzenie, czy Straż Miejska Miasta Krakowa przez okres minionego roku wywiązała się rzetelnie ze swoich obowiązków w zakresie realizacji wniosków KMR/47/2019 i KMR/21/2020, jak i w zakresie realizacji zgłoszeń telefonicznych dot. łamania prawa w tej lokalizacji.
 
Ponadto wnoszę o zbadanie przez Wydział IR UMK możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w sposób uniemożliwiający nielegalne parkowanie w przedmiotowych lokalizacjach oraz o wprowadzenie takich zmian.
 
Ponadto wnoszę o zbadanie przez Zarząd Zieleni Miejskiej możliwości wprowadzenia elementów zabezpieczających zieleniec przed wjazdem i jego niszczeniem przez kierujących samochodami oraz o wprowadzenie takich zabezpieczeń.
 
Załączam przykładowe zdjęcia z przedmiotowej lokalizacji z lipca 2020.
Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

  • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
    rogu pisma.
  • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi
    jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów