KMR/22/2020 – korekta oznakowania na ul. Dietla x Wrzesińska

 

Temat: KMR/22/2020 – korekta oznakowania na ul. Dietla x Wrzesińska
Data: 2020-07-13 14:40
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
Do: Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu
Kopia: Prezydent

 

Znaki sprawy: KMR/22/2020
KMR/65/2019

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowni Państwo!
Wnosimy o pilną korektę oznakowania na skrzyżowaniu ul. Dietla x Wrzesińska. Wprowadzona organizacja ruchu jest niebezpieczna dla rowerzystów, konfliktogenna, jak również niezgodna z ZARZĄDZENIEM Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” – vide załączniki.
 
Powyższa sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że w pismach z 2019 roku IR UMK (IR-01.1431.42.2019) jak również ZTP (TA.051.1.34.2019) jednostki informowały, że znają i stosują najlepsze zasady wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15.11.2018 r. 
 
Proszę mnie informować o podjętych działaniach.
 
Załączam przykładowe zdjęcia z przedmiotowej lokalizacji z lipca 2020.
Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

  • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
    rogu pisma.
  • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi
    jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów