KMR/6/2020 – Przywrócenia kontrapasa rowerowego w ulicy Madalińskiego w Krakowie – UIP

 

Temat: KMR/5/2020 – Przywrócenia kontrapasa rowerowego w ulicy Madalińskiego w Krakowie – UIP
Data: 2020-07-08 15:26
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów 
Do: Wniosek UM, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu 

 

Znak sprawy: KMR/6/2020
KMR/35/2019

 Wasz znak: IR-02.7223.805.2019

Szanowny Panie Prezydencie!

Działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:

  • jakie działania podjął Pan Prezydent i podlegli Panu urzędnicy przez ostatnie 9 miesięcy celem realizacji wniosku KMR/35/2019 z dnia 2019-03-18 dot. „Przywrócenia kontrapasa rowerowego w ulicy Madalińskiego w Krakowie”

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

  • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
    rogu pisma.
  • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi
    jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

 

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów