KMR/9/2020 – Niekompletne oznakowanie przejazdów dla rowerów w Łagiewnikach – UIP

 

Temat: KMR/9/2020 – Niekompletne oznakowanie w Łagiewnikach – UIP
Data: 2020-07-09 11:01
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
Do: Wniosek UM, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

 

Znak sprawy: KMR/9/2020
KMR/190/2019

Szanowny Panie Prezydencie!

Działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:

  1. jakie działania podjął Pan Prezydent i podlegli Panu urzędnicy przez ostatnie 8 miesięcy celem realizacji wniosku KMR/190/2019 z dnia 2019-11-14 pt. „Niekompletne oznakowanie w Łagiewnikach”?
  2. na jakim etapie jest przedmiotowa sprawa?

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

  • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
    rogu pisma.
  • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi
    jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

 

Oświadczenie:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39′ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów