KMR/19/2021 — parkowanie samochodów na CPR ul. Kapelanka – Brożka

 

Temat: KMR/19/2021 — parkowanie samochodów na CPR ul. Kapelanka – Brożka
Data: 2021-07-09
Od: Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
Do: Smkrak

 

Znak sprawy: KMR/19/2021

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszeniami napływającymi do naszego Stowarzyszenia, potwierdzonymi przez członków Stowarzyszenia, dot. jazdy i parkowania samochodów na ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ulic Kapelanka – Brożka (!):

  1. aktualnie ruch pojazdów od strony ul. Kobierzyńskiej//Kapelanka odbywa się po przejściu dla pieszych a następnie ciągiem pieszo-rowerowym (!) do posesji oznaczonej jako „Kobierzyńska 22a” – na wysokości przystanku tramwajowego „Kobierzyńska” w kierunku Starego Miasta – vide załącznik
  2. aktualnie ruch pojazdów od strony ul. Brożka odbywa się po przejściu dla pieszych, następnie przez torowisko tramwajowe (!) a następnie ciągiem pieszo-rowerowym (!) wzdłuż ulic. Brożka i Kapelanka do ogródków działkowych (?) – vide załącznik

zwracamy się z wnioskiem o:

  1. przeprowadzenie kontroli przestrzegania prawa oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie nielegalnego poruszania się oraz parkowania samochodów na ciągu pieszo-rowerowym we wskazanym miejscu

Wnosimy o przedstawienie po miesiącu od otrzymania niniejszego wniosku raportu z przeprowadzanych przez Państwa Jednostkę działań.

Proszę mnie informować o podejmowanych działaniach w sprawie oraz o sposobie załatwienia wniosku.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy:

  • W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
  • Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, co umożliwi jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Z poważaniem,
Łukasz Krzysztof Chruścicki | Sekretarz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów