Zmiany w Krakowskiej Masie Krytycznej

Masa Krytyczna – odbywający się w ostatni piątek miesiąca rowerowy przejazd – od wielu lat stara się zwrócić uwagę władz na konieczność budowy infrastruktury dla rosnącej grupy cyklistów. Wspólne manifestacje nowoczesnego sposobu myślenia o mieście pomagały w integracji osób zainteresowanych wysokim udziałem rowerów w transporcie i wspierających ideę Krakowa jako miasta przyjaznego rowerzystom.

W ostatnim czasie zarówno Masy Krytyczne, jak i inne podejmowane przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów działania zaczęły przynosić efekty w postaci coraz głośniej słyszalnego głosu rowerzystów. Krakowski Dialog Cykliczny, wzorowo przeprowadzone konsultacje społeczne, trwale umieściły nasze postulaty w debacie publicznej, jeden z działaczy naszego Stowarzyszenia powołany został na stanowisko Oficera Rowerowego, a dziesiątki rowerzystów uczestniczących w Przedwyborczej Masie Krytycznej miały okazję wysłuchać kandydatów lub ich przedstawicieli ubiegających się o stanowisko prezydenta miasta Krakowa.

Konsekwentne prezentowanie zalet roweru w mieście zaowocowało wygranym referendum. 25 maja 2014 roku ponad 85% głosujących krakowian zażądało szybszej rozbudowy sieci ścieżek rowerowych. W konsekwencji plan opracowany przy udziale członków Stowarzyszenia przez Zespół roboczy ds. wyników referendum w zakresie ścieżek rowerowych został zaakceptowany przez władze Krakowa. Budżet uchwalony na 2015 rok, zakładający większą niż kiedykolwiek kwotę przeznaczoną na potrzeby rowerzystów, pozwala rozpocząć budowę pierwszych zaplanowanych odcinków.

Uważamy zatem, że w obecnej sytuacji organizowanie przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów Masy Krytycznej, jako przejazdu odbywającego się w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18:00, nie jest konieczne. Naszym sympatykom i osobom, które doceniają zalety roweru, chcemy zaproponować od kwietnia nową formułę – Masowe Przejazdy Rowerowe, które będą odbywać się w soboty, co trzy miesiące.
Na pierwszy z nich, realizowany wraz ze szkołami uczestniczącymi w projekcie STARS, zapraszamy 25 kwietnia. Pożegnalne przejazdy Mas Krytycznych w dotychczasowej formule nastąpią 27 lutego i 27 marca.

Zapewniamy równocześnie, że nasze Stowarzyszenie nie zaprzestanie wysiłków, aby wpisać inwestycje rowerowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa, w dalszym ciągu będzie uczestniczyło w inicjatywach edukacyjnych, działaniach lobbingowych, audytach inwestycji oraz wszystkich innych aktywnościach, które doprowadzą do tego, aby Kraków stał się miastem rowerów.

 

Zarząd Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów