1/2013 – Mogilska – Studium wykonalności inwestycji

W związku z projektem Aleja Mogilska wnioskowaliśmy o udostępnienie informacji publicznej w postaci Studium wykonalności inwestycji. (pozostałe wnioskowane dokumenty zostały doczepione przy okazji, a potrzebne z mało istotnych powodów)

Nasz wniosek: pdf

W nawiązaniu do Państwa pisma ZIKiT/S/3958/13/NO/8097 z dnia 7 lutego 2013, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie nam następujących dokumentów:

  • Studium wykonalności inwestycji modernizacja torowiska wzdłuż ul. Mogilskiej,
  • Umowa o realizację inwestycji drogowej nr 406/ZIKiT/2011 z dnia 12.07.2011,
  • Aneks A-2/2011 z dnia 04.11.2011 do umowy nr 406/ZIKiT/2011 z dnia 12.07.2011,
  • Aneks A-3/2012 z dnia 14.08.2012 do umowy nr 406/ZIKiT/2011 z dnia 12.07.2011.

 


Odpowiedź: pdf

 

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.01.2013 r. w sprawie

  • studium wykonalności inwestycji modernizacja torowiska wzdłuż ul. Mogilskiej,
  • umowa o realizację inwestycji drogowej nr 406/ZIKiT/2011 z dnia 12.07.2011,
  • Aneks A-2/2011 z dnia 04.011.2011 do umowy nr 406/ZIKiT/2011 z dnia 12.07.2011,
  • Aneks A-3/2012 z dnia 14.08.2012 do umowy nr 406/ZIKiT/2011 z dnia 12.07.2011,

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, iż w załączeniu przekazuje adres serwera tutejszej jednostki pod którym wnioskowane przez Państwa informacje dostępne będą do dnia 28 lutego 2013 r. (czwartek).

Studium: pdf

Umowa dot. Zalesia: pdf