Świętujemy 20 lat sieci Miasta dla Rowerów

Sieć Miasta Dla Rowerów (MDR) powstała w dniach 18-19.11.1995 roku w Krakowie na spotkaniu tzw. „międzymiastówki rowerowej”, grupującej oddolne środowiska rowerowe działające w polskich miastach. Najważniejsze osiągnięcia MDR to m.in. Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny finansowany przez Global Environment Facility (GEF) realizowany w latach 2002-2006 z budżetem ok. 3 mln USD, standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej wielu polskich miast oraz kompleksowa zmiana większości przepisów dotyczących rowerzystów, łącznie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym. 25 maja 2014 roku 85,2% głosujących w referendum lokalnym w Krakowie (175033 osoby) opowiedziały się za budową więcej ścieżek rowerowych.

W tym roku zatem przychodzi nam świętować jej dwudziestolecie. Z tej okazji zapraszamy na ciekawe wydarzenia.

Miasta dla rowerów


 Konferencja o polityce rowerowej

W środę, 18 listopada o godz. 9.30 w sali im. J. Dietla UMK odbędzie się konferencja „Krakowska polityka rowerowa w praktyce”.

W czasie konferencji zaprezentowany zostanie raport nt. polityki rowerowej Krakowa, przygotowany przez stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. Raport pokazuje mocne i słabe strony Krakowa na tle innych polskich miast.

Wśród tematów spotkania znajdą się ponadto m.in.:

 • fenomen referendum rowerowego z 2014 r. i jego następstwa – czy udało się spełnić oczekiwania krakowian?
 • rower jako element walki ze smogiem we Francji;
 • system zachęt finansowych dla pracowników poruszających się rowerem;
 • edukacja rowerowa w szkołach;
 • badania ruchu rowerowego – „liczenie rowerzystów”.

POBIERZ PROGRAM

Wydarzenie na facebooku


Dokąd zmierzają polskie miasta. 20 lat sieci Miasta Dla Rowerów

 

Czwartek, 19.11.2015, 18:00, Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego).
Teza: Przez kilkanaście lat udało się zbudować fundament, na którym możliwe będą daleko idące rowerowe zmiany polskich miast. Ale tylko fundament. Jak solidny? Co uda się na nim zbudować?

Uczestnicy:

 1. Jan Friedberg (niezależny ekspert)
 2. Łukasz Słoniowski (Klub Jagielloński)
 3. Roger Jackowski (Gdańska Kampania Rowerowa)
 4. Marcin Hyła (Miasta Dla Rowerów, prezes)
 5. Olivier Schneider (moderator, FUB – Francuska Federacja Rowerzystów)

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów
 • Klub Jagielloński
 • Ośrodek Studiów o Mieście

Partner:

 • Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Ośrodek Studiów o Mieście (OSOM) jest instytucją typu think-tank działającą od 2013 r. Obok części analityczno-eksperckiej (think) funkcjonuje część projektowa i eventowa (do). W praktyce więc, OSOM nie tylko obserwuje i opisuje rzeczywistość miast, ale także angażuje się w wydarzenia kulturalne, społeczne i obywatelskie w przestrzeni miast.

Klub Jagielloński jest organizacją pozarządową działającą od 1989 r. (rejestracja 1994, KRS 2002). Zrzesza studentów, absolwentów i pracowników naukowych krakowskich uczelni a także z innych ośrodków akademickich w Polsce. KJ posiada swoje oddziały w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Opolu, Łodzi.  Od 20 lat realizuje projekty społeczne. Największy z nich to Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Laureat Dyplomu Honorowego Nagrody Dietla w kategorii Organizacja Pozarządowa za „wybitne osiągnięcia i działalność na rzecz społ. lokalnej, samorządu terytorialnego i rozwoju Małopolski” Przy KJ działają także Poradnie prawne oraz Centrum Analiz KJ. KJ wydaje również kwartalnik PRESSJE.

rajska.info                   miastadlarowerow.pl                          osom.org.pl                            kj.org.pl

Klub Jagielloński

Wydarzenie na facebooku