List otwarty do Prezydenta Miasta Krakowa

Szanowny Pan prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4
30-001 Kraków

Szanowny Panie Prezydencie,

Podczas referendum przeprowadzonego 25 maja 2014 r. mieszkańcy Krakowa jednoznacznie opowiedzieli się za budową większej liczby ścieżek rowerowych. Na „tak” w odniesieniu do pytania o ścieżki zagłosowało 85,2% wszystkich głosujących czyli 175033 osób. Realizując wynik referendum powołał Pan specjalny zespół, który wypracował drogę dla dalszych działań. Efektem jego prac było przyjęcie rekomendacji finansowo – rzeczowej na kwotę 145 mln na samodzielne inwestycje rowerowe do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta.

Niestety wpisanie samodzielnych inwestycji rowerowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej nadal nie zostało przedłożone przez Pana Prezydenta pod głosowanie Rady Miasta, co stanowi naruszenie punktu 7 Pańskiej umowy z radnymi Platformy Obywatelskiej z lutego 2016 r., a także stawia pod dużym znakiem zapytania realizację Pańskiej obietnicy wyborczej z 2014 r. w której deklarował Pan zbudowanie 150 km nowych dróg dla rowerów do 2019 r. Efektem tych działań, a raczej ich braku jest realizacja jedynie krótkich odcinków ścieżek rowerowych finansowanych prawie wyłącznie ze środków zewnętrznych (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne finansowane przez Unię Europejską), co nie może zostać uznane za realizację wyników referendum, gdyż ich wydatkowanie zaplanowano niezależnie od działań zespołu po-referendalnego.

W związku z planowanym na rok 2017 budżetem, w którym podobnie jak w roku 2016 nie pojawiły się większe, poza środkami europejskimi, kwoty na infrastrukturę rowerową wzywamy Pana Prezydenta do uszanowania wyników referendum i składanych obietnic wyborczych, a także poddanie pod głosowanie wpisania samodzielnych inwestycji rowerowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta oraz przeznaczenie w budżecie na przyszły rok kwoty 50 mln zł, która pozwoli nadrobić zaległości w budowie ścieżek rowerowych w stosunku do planu zespołu po-referendalnego. Ze strony Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów deklarujemy wolę spotkania i wsparcia merytorycznego w realizacji tych zamierzeń.

Łączę wyrazy uszanowania,
Marcin Dumnicki
Prezes Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów