Kraków na rowerze również zimą

Kraków na rowerze zimą to dla nas codzienność. Również w zimie członkowie Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów podejmują interwencje dotyczące krakowskiej infrastruktury rowerowej. 25 lutego, na prośbę mieszkańców zaniepokojonych planami likwidacji istniejącej drogi dla rowerów, przeprowadzona została wizja lokalna na ul. Reduta w Krakowie*.

Nasze wnioski zostały przedstawione na spotkaniu dnia 26 lutego 2018 roku, które niestety okazało się wiecem wyborczym jednego z radnych zakończonym plebiscytem „Kto ze zgromadzonych jest za likwidacją drogi dla rowerów i stworzeniem na jej miejscu parkingu?”.

Wynik „głosowania” za: 34, głosów przeciwnych: 10, wstrzymujących się: 4.

Decyzję co do dalszych losów drogi dla rowerów podejmie ZIKiT.

*Jak wyjaśnia Marcin Hyła:

ul. Reduta na północy Krakowa, jest ulicą klasy Z (zbiorcza). To największe nieporozumienie polskich przepisów technicznych dla dróg. Tu oprócz drogi dla rowerów, strefy tempo 30 jest próg zwalniający. I parkowanie zwężające przekrój użyteczny jezdni tak, że dwa samochody się nie wyminą. W planach i Studium podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa ta trasa nie jest uieuwzględniona, a w rzeczywistości jest tu droga dla rowerów i strefa tempo 30.

W dniu wizji lokalnej droga dla rowerów była nieodśnieżona. Jezdnia – czarna. Droga dla rowerów jest oddzielona od chodnika stromym skosem. Niestety, nie jest to rozwiązanie poprawne – skos wynosi ok. 40-45 stopni. To dużo za dużo, gdyż jest niebezpieczne dla pieszych i dla rowerzystów. Skos powinien być wybaczający, tzn. między 15, a 30 stopni. Jeżdżąc przez Kraków na rowerze należy uważać, gdyzż na tym skosie może dochodzić do upadków rowerzystów. Zwłaszcza jak się jedzie szybko, a skos jest schowany pod śniegiem.

Ul. Reduta jest na tyle stroma, że na chodniku trzeba było zainstalować poręcze dla pieszych. Skos jest po prawej – czyli jedziemy z prędkością 40-50 km/godz. i możemy trafić na niewybaczający krawężnik. Vide poniższe zdjęcia.

ul. Reduta Kraków droga dla rowerów. Luty 2018

ekipa kraków miastem rowerów podejmuje interwencje nawet w zimie

drogra dla rowerów wzdłuż stromej ul. Reduta. Kraków. Niebezpieczny skos pomiędzy drogą dla rowerów a chodnikiem wzdłuż stromej ul. Reduta. Kraków. Niebezpieczny skos pomiędzy drogą dla rowerów a chodnikiem wzdłuż ul. Reduta. Kraków. Nieodśnieżona droga dla rowerów wzdłuż ul. Reduta. Kraków.

foto: Marcin Hyła

Lokalizacja ul. Reduta na mapie:

Zobacz pełną mapę