Stanowisko KMR ws Projektu „Wisła Łączy”

Kraków, 1 czerwca 2021r.

Szanowni Panowie

Jacek Majchrowski,
Prezydent Miasta Krakowa

Piotr Kempf,
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Łukasz Franek,
Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

 

Dotyczy Projektu „Wisła Łączy”

Z dużym zainteresowaniem śledzimy plany budowy m.in. dróg dla rowerów, zawarte w projekcie „Wisła Łączy”. Jednym z elementów nowoczesnego, przyjaznego dla klimatu miasta jest sieć infrastruktury rowerowej, zapewniająca szybkie, wygodne, atrakcyjne i bezpieczne poruszanie się rowerem przez cały rok.

Jednym z ogromnych plusów Krakowa jest, istniejąca od dawna, bezkolizyjna asfaltowa trasa rowerowa wzdłuż Wisły. Uważamy, że bez tej trasy Kraków nie miałby takiego ruchu rowerów, jak obecnie. Wykorzystanie dolin rzek: Wisły, Rudawy, Wilgi, Dłubni i Prądnika do prowadzenia ruchu rowerowego może stać się sukcesem i przykładem dla innych, ponadto przyczyni się do realizacji postanowień referendalnych z maja 2014 roku, gdy 175 tys. mieszkańców (85,20% głosujących)  było „za” budową ścieżek rowerowych.

O ile zdarza nam się, czasem mocno, krytykować konkretne planowane rozwiązania, o tyle pomysł budowy dróg dla rowerów w dolinach rzek uważamy za trafiony. Niektóre z tych tras, m.in. trasa wzdłuż Rudawy, są już wpisane w dokumenty planistyczne (MPZP, Studium Tras Rowerowych). Asfaltowe trasy, położone na wałach Rudawy, od Mydlnik do Salwatora, czy wzdłuż Wilgi, od Trasy Łagiewnickiej do Mostu Retmańskiego, zapewnią:

  • szybkość, z uwagi na brak konieczności czekania na sygnalizacji, ustępowania pierwszeństwa na skrzyżowaniach;

  • wygodę, z uwagi na gładką nawierzchnię, możliwą do przejechania w każdych warunkach (deszcz, zima) rowerem każdego typu, bez zakładania specjalnej odzieży ochronnej;

  • atrakcyjność, z uwagi na otaczającą zieleń, rzekę i krajobraz niekojarzący się z zatłoczonym miastem;

  • bezpieczeństwo, z uwagi na oddzielenie od ruchu aut, szczególnie szybkiego.

Wszelkie alternatywne przebiegi tych tras okażą się być znacznie droższe, trudniejsze i o gorszych parametrach.

Zarzuty, pojawiające się gdzieniegdzie w mediach o „betonowaniu wałów” uważamy za przesadzone. Położenie asfaltowej czy betonowej drogi dla rowerów na jednym wale Rudawy czy Wilgi jest minimalną ingerencją w przyrodę (na wymienionych wałach znajduje się obecnie trawa lub błoto) czy okolicę (rowery poruszają się bezkolizyjnie nie utrudniając ruchu na pobliskich uliczkach). Możliwość szybkiego dojazdu do centrum rowerem (zamiast auta) jest dużym zyskiem dla mieszkańców i miasta. Równolegle z budową drogi dla rowerów należy przystosować pozostałą część terenu dla innych celów, m.in. spacerów, biegania, wyprowadzania psów, rekreacji i wypoczynku.

Naszym zdaniem droga dla rowerów wzdłuż Rudawy powinna powstać możliwie szybko.

Z wyrazami szacunku,
za Zarząd KMR

Marcin Dumnicki
Jarosław Prasoł
Łukasz Krzysztof Chruścicki