Stanowisko KMR ws Tarczy dla mobilności

Szanowny Panie Prezydencie!

Epidemia stawia przed krakowskim transportem dodatkowe wyzwania, związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym pieszych, rowerzystów i pasażerów. Limity narzucone przez Rząd na transport zbiorowy oraz zalecenia utrzymywania odległości między pieszymi znacząco utrudniają organizację transportu na poziomie, który byłby wystarczający. Szansę na wyjście z kryzysu mają miasta takie jak Mediolan, Berlin, Paryż czy obecnie Kraków, które dostosowują transport do wyzwań epidemii.

Z zadowoleniem obserwujemy pilotażowe działania podejmowane przez Służby Pana Prezydenta, polegające na ułatwieniu i przyspieszeniu dojazdu rowerem szczególnie do centrum miasta, działania na rzecz zwiększenia przestrzeni zajmowanej przez rowerzystów i pieszych, aby poprawiać bezpieczeństwo epidemiczne. Z uznaniem patrzymy na sukcesywne poprawianie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w czasach, gdy służba zdrowia jest dodatkowo obciążona walką z epidemią.

Stoimy na stanowisku, że obecne działania realizowane jako „Krakowska Tarcza dla Mobilności” należy nie tylko obserwować i w razie konieczności korygować, ale też rozszerzać na kolejne ulice. Z badań ruchu (m.in. liczników rowerowych) widać, że ruch rowerów w czasie epidemii spadł proporcjonalnie najmniej, a obecnie szybko rośnie liczba mieszkańców wybierających rower jako środek transportu.

Z wyrazami szacunku,
za Zarząd KMR

Marcin Dumnicki
Łukasz Krzysztof Chruścicki

Zobacz oryginalne wystąpienie do Prezydenta Miasta Krakowa (pdf)

foto: Marcin Hyła